Okolje

Vplivi jedrskih elektrarn na okolje so v primerjavi z vplivi na primer termoelektrarn izjemno majhni. Jedrske elektrarne namreč ne sproščajo v ozračje CO2 in torej ne prispevajo h globalnemu učinku tople grede. Izračuni tako kažejo, da uporaba jedrske energije Evropi letno prihrani izpust približno 800 milijonov ton CO2. Za enak prihranek bi morali na primer s cest umakniti kar 200 milijonov avtomobilov.

Radioaktivno sevanje

Vsak prebivalec na Zemlji je izpostavljen radioaktivnemu sevanju. Naravno sevanje povzročajo radioaktivne kamnine in sevanje, ki prihaja iz vesolja. Med umetne vire radioaktivnega sevanja pa uvrščamo delovanje jedrskih elektrarn, uporabo radioaktivnih virov v medicini, industriji in raziskovalni dejavnosti.

Vpliv radioaktivnega sevanja iz jedrskih elektrarn je kar 1000-krat manjši v primerjavi s sevanjem iz naravnega okolja. Za varnost pred sevanji iz elektrarne je temeljito poskrbljeno. V NEK bi v primeru nezgode vrsta zaporednih fizičnih pregrad preprečevala pobeg radioaktivnosti v okolje.

Ostali vplivi

Med vplive NEK na okolje štejemo tudi segrevanje reke Save za nekaj stopinj. Savska voda v kondenzatorju ohladi paro in jo spremeni v vodo, ki jo črpalke potiskajo nazaj v uparjalnik. Pri pretvorbi toplotne energije v električno namreč zaradi narave fizikalnega procesa ni mogoče izkoristiti vse toplote. Tako del te toplote v obliki ogrete vode prehaja v reko Savo.

V nadaljevanju predstavljamo sistem meritev in nadzora vplivov na okolje, ki ga izvaja NEK in neodvisne institucije.