Skip Navigation LinksDomov/Vstopna stran/Okolje/Vplivi NEK na okolje

Vplivi NEK na okolje

Vpliv sevanja zaradi obratovanja jedrskih elektrarn in tudi NEK na prebivalstvo je tako nizek, da dejansko ni merljiv in se ga da izračunati le s pomočjo modelov.

Celotni letni vpliv NEK na posameznika je manj kot 1 μSv. To pa je okoli 0,1 % doze, ki jo posameznik prejme zaradi naravnih virov sevanja. Upoštevana je konzervativna ocena obremenitve odraslega prebivalca, ki bi lahko prejemal najvišje doze in se prehranjeval izključno z lokalno pridelano hrano in ribami.

Laboratorijske meritve koncentracij radioaktivnosti v izpustih v zrak in vodo (v efluentih) se izvajajo zaradi preverjanja upoštevanja upravnih omejitev. Poleg tega so nameščeni radiološki monitorji, ki lahko opozorijo posadko v kontrolni sobi, da pravočasno ukrepa, če bi prišlo do povečanja radioaktivnosti v izpustih v zrak in vodo.

Predpisi določajo:

  • omejitev doze prebivalstva zaradi izpustov v zrak in vodo – 50 μSv na leto na razdalji 500 m ali več od reaktorja,
  • omejitev doze zaradi sevanja iz zgradb in skladišča radioaktivnih odpadkov – 200 μSv na leto na ograji NEK,
  • operativne omejitve koncentracij aktivnosti v izpuščeni vodi in zraku,
  • operativne omejitve izpuščenih aktivnosti radioaktivnih snovi v vodi in zraku v enem letu.

Tekočinski in plinski izpusti radioaktivnosti so v vseh letih obratovanja NEK daleč pod dovoljeno administrativno mejo, prav tako so znotraj omejitev toplotni vplivi na reko Savo.