O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

12. seja Meddržavne komisije: NEK dosegla izjemno uspešne obratovalne, varnostne in ekonomske rezultate

V torek, 22. januarja 2019, je bilo v Zagrebu 12. zasedanje meddržavne komisije za spremljanje izvajanja pogodbe med vladama Slovenije in Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško (NEK).

Meddržavna komisija se je seznanila z delovanjem elektrarne od zadnjega zasedanja komisije, ki je bilo novembra 2017, in z napredkom pri pripravi tretje revizije programov razgradnje in odlaganja radioaktivnih odpadkov ter o statusu zbranih sredstev za izvedbo teh aktivnosti.

»Ugotovili smo, da je NEK dosegla izjemno uspešne obratovalne, varnostne in ekonomske rezultate,« je po srečanju povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. »Glede revizij programov razgradnje in odlaganja radioaktivnih odpadkov, ki sta ključna dokumenta za izvajanje meddržavne pogodbe, smo ugotovili napredek in pričakujemo, da bosta zaključeni najkasneje do maja 2019 in da jih bo meddržavna komisija lahko potrdila na naslednjem zasedanju, ki bo predvidoma septembra letos.«

Hrvaški minister za zaščito okolja in energijo dr. Tomislav Ćorić je poudaril, da je »za Republiko Hrvaško zelo pomembno, da je delovanje NEK v celoti skladno z vsemi varnostnimi, gospodarskimi in finančnimi vidiki ter v skladu z meddržavnim sporazumom, ki ureja delovanje elektrarne«.

Meddržavna komisija se je seznanila tudi s potekom pogovorov v okviru Koordinacijskega odbora, ustanovljenega za iskanje rešitev za skupno upravljanje nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za junij 2024

Več
Poročilo

Letno poročilo: Leto dosežkov in izzivov

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več