O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

12. seja Meddržavne komisije: NEK dosegla izjemno uspešne obratovalne, varnostne in ekonomske rezultate

V torek, 22. januarja 2019, je bilo v Zagrebu 12. zasedanje meddržavne komisije za spremljanje izvajanja pogodbe med vladama Slovenije in Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško (NEK).

Meddržavna komisija se je seznanila z delovanjem elektrarne od zadnjega zasedanja komisije, ki je bilo novembra 2017, in z napredkom pri pripravi tretje revizije programov razgradnje in odlaganja radioaktivnih odpadkov ter o statusu zbranih sredstev za izvedbo teh aktivnosti.

»Ugotovili smo, da je NEK dosegla izjemno uspešne obratovalne, varnostne in ekonomske rezultate,« je po srečanju povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. »Glede revizij programov razgradnje in odlaganja radioaktivnih odpadkov, ki sta ključna dokumenta za izvajanje meddržavne pogodbe, smo ugotovili napredek in pričakujemo, da bosta zaključeni najkasneje do maja 2019 in da jih bo meddržavna komisija lahko potrdila na naslednjem zasedanju, ki bo predvidoma septembra letos.«

Hrvaški minister za zaščito okolja in energijo dr. Tomislav Ćorić je poudaril, da je »za Republiko Hrvaško zelo pomembno, da je delovanje NEK v celoti skladno z vsemi varnostnimi, gospodarskimi in finančnimi vidiki ter v skladu z meddržavnim sporazumom, ki ureja delovanje elektrarne«.

Meddržavna komisija se je seznanila tudi s potekom pogovorov v okviru Koordinacijskega odbora, ustanovljenega za iskanje rešitev za skupno upravljanje nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov.

Zanimivost

Podaljšanje obratovanja jedrskih elektrarn bi imelo pomnoževalni učinek za nizkoogljično električno energijo

Nizek ogljični odtis
Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za december 2021

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za november 2021

Več