O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

16. redna seja Meddržavne komisije

4. aprila 2022 je na Reki potekala 16. seja Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo.

Vodila sta jo hrvaški minister za gospodarstvo in trajnostni razvoj dr. Tomislav Čorić in slovenski minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Meddržavna komisija se je seznanila z delovanjem elektrarne od zadnje seje, ki je bila v oktobru preteklega leta. Na seji so govorili tudi o začetku priprave četrte revizije Programa razgradnje NEK in Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz NEK in o poročilu koordinacijskega odbora o aktivnostih v zvezi s pripravo skupne obdelave nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v NEK.

Prav tako so obravnavali poročilo o stanju sredstev, zbranih v slovenskem in hrvaškem skladu za financiranje razgradnje in skladiščenja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva v NEK, in se dogovorili o datumu naslednje seje komisije, ki bo v prvi polovici naslednjega leta.

Vir: Fond za financiranje razgradnje NEK

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več