O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Določena mikrolokacija puščanja, sledita analiza in priprava akcijskega načrta za odpravo odstopanja

Vzpostavitev parametrov t. i. hladne zaustavitve Nuklearne elektrarne Krško (NEK) konec tedna je ekipam elektrarne omogočila določitev mikrolokacije puščanja, ki je na priključnem sistemu primarnega kroga. Sledita analiza vzroka in priprava akcijskega načrta za odpravo odstopanja. Vse to bo zahtevalo več časa, predvidoma nekaj tednov; je pa trenutno še prezgodaj za oceno napovedi ponovnega obratovanja elektrarne. NEK je ves čas v stiku z domačimi in mednarodnimi inštitucijami ter podjetji za zagotovitev podpore za čimprejšnjo vrnitev elektrarne na omrežje.

Hladna zaustavitev elektrarne pomeni, da elektrarna ne proizvaja električne energije in da sta bistveno znižana temperatura in pritisk v primarnem krogu, pogoji za varno delo pa so zagotovljeni. Od prve indikacije puščanja je zagotovljena tudi jedrska varnost. Vse odločitve so in bodo temeljile na načelu konservativnosti in visoki varnostni kulturi, kar zagotavlja varnost zaposlenih, prebivalcev in okolja.  

Kot smo poročali v četrtek, je operativna posadka v primarnem krogu znotraj zadrževalnega hrama zaznala puščanje, ki je bilo sicer pod vrednostjo, ki jo kot mejno določajo Tehnične specifikacije. Zvečer je posadka začela z nadzorovanim postopnim zmanjševanjem moči in v petek zjutraj je bila elektrarna izključena iz omrežja in v t. i. vroči pripravljenosti. Po pregledu je bilo ugotovljeno, da je za natančno lociranje puščanja, ob upoštevanju zagotavljanja varnih delovnih razmer, potrebno nadaljnje ohlajanje elektrarne do t. i. hladne zaustavitve. Ta je bila vzpostavljena konec tedna.

O vseh nadaljnjih korakih bomo še naprej poročali na naši spletni strani.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za junij 2024

Več
Poročilo

Letno poročilo: Leto dosežkov in izzivov

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več