O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Dovoljenje ARSO za začasno povečanje prirasta temperature reke Save

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje opravlja naloge s področja varstva okolja, je NEK izdala dovoljenje št. 35436-1/2013-5 za začasno čezmerno obremenitev okolja z emisijo toplote v vode. NEK je do 1. 10. 2013 dovoljeno začasno preseganje mejnega emisijskega deleža oddane toplote, pod pogojem, da se voda v vodotoku Sava, na mestu iztoka hladilne odpadne vode iz NEK, popolnoma premešana z odpadno vodo, v dnevnem povprečju ne segreje za več kot 3,5 K nad svojo naravno temperaturo, izmerjeno pred odvzemnim mestom za hladilno vodo za potrebe NEK.

Zanimivost

Podaljšanje obratovanja jedrskih elektrarn bi imelo pomnoževalni učinek za nizkoogljično električno energijo

Nizek ogljični odtis
Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za december 2021

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za november 2021

Več