O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Informacija o nenormalnem dogodku v Nuklearni elektrarni Krško 4. 6. 2008

Elektrarna je v 23. gorivnem ciklusu obratovala nepretrgoma 210 dni brez omejitev. Dne 4. 6. 2008 ob 15:07 je operativna posadka elektrarne zaznala povečano puščanje primarnega sistema.

Ukrepala je v skladu s predpisanimi postopki in poskušala izolirati in identificirati puščanje. Med tem časom se je puščanje povečalo nad omejitve po tehničnih specifikacijah, ki zahtevajo zaustavitev elektrarne in vzpostavitev pogojev hladne zaustavitve. Ob 15:56 je bila razglašena najnižja stopnja “nenormalnega dogodka”. Elektrarna je začela zniževati obtežbo ob 16:50 s hitrostjo 5 MW/minuto v skladu z normalnimi obratovalnimi postopki, iz omrežja pa je bila izključena ob 19:31. V času dogodka je puščanje znašalo okoli 3 m3/h in je bilo stabilno. Ob dogodku ni bilo nobenih drugih odpovedi ali težav, prav tako se niso sprožili in ni bilo potrebe po sprožitvi varnostnih sistemov elektrarne. Reaktor je bil ročno zaustavljen z vstavitvijo kontrolnih palic in je bil podkritičen ob 19:50, ob 19:55 je bil opravljen vstop v zadrževalni hram. Ugotovljeno je bilo puščanje na 2-inčni liniji za meritev temperature primarnega sistema. Ohlajanje elektrarne do stanja hladne zaustavitve se je pričelo ob 21:00. Konec “nenormalnega dogodka” je bil razglašen 5. 6. 2008 ob 12:40, ko je bila elektrarna v stanju hladne zaustavitve. Ves čas trajanja dogodka so bili posredovani vsi zahtevani podatki pristojnim lokalnim in republiškim inštitucijam.
Ob natančnem pregledu je bilo potrjeno puščanje izolacijskega ventila na liniji za meritev temperature primarnega sistema (drugi izolacijski ventil na vroči veji primarnega sistema) skozi okvarjen tesnilni paket ob vretenu ventila. Odpoved se bo podrobno analizirala, celoten sklop ventila pa se bo zamenjal.

Po končanem popravilu in pregledu opreme bo elektrarna priključena v elektroenergetski sistem sredi naslednjega tedna.

Razlog za veliko zanimanje javnosti po celi Evropi je bilo aktiviranje sistema obveščanja v primeru jedrske nesreče znotraj evropske skupnosti (The European Community Urgent Radiological Information Exchange - ECURIE ).

Med dogodkom in po njem ni bilo vpliva na zdravje prebivalstva in zaposlenih, prav tako tudi ni bilo izpustov v okolje.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več