O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Končan remont v Nuklearni elektrarni Krško

Danes, v sredo, 29. 4. 2009, smo v Nuklearni elektrarni Krško pričeli s postopki ponovnega zagona elektrarne po končanih remontnih delih.

Vzporedno s postopki zagona tečejo zaključna testiranja opreme in sistemov glede na zahteve obratovalnih dokumentov. Posebna pozornost je namenjena testiranju novih tehnoloških rešitev, kot sta nova zaščita električnega generatorja in nova regulacija turbine.

Med remontom so bila opravljena vsa načrtovana dela: preverjanje stanja materialov primarne opreme, preventivno vzdrževanje opreme skladno s programom, menjava jedrskega goriva in tehnološka nadgradnja. V reaktorsko sredico je bilo vloženih 56 svežih gorivnih elementov. Na področju tehnološke nadgradnje je bilo uvedenih 32 novih rešitev, najpomembnejše med njimi so nov digitalni sistem za regulacijo in nadzor turbine, zamenjava relejne zaščite bloka generator-tranformator, posodobitev 110-kilovoltnega daljnovodnega polja, nadgradnja seizmične zaščite polarnega dvigala, zamenjava in posodobitev sistema za radiološki nadzor. Na področju preventivnega vzdrževanja sta pomembna pregled in obnova sekundarnih cevovodov, stikalne opreme, črpalk, motornih pogonov in ventilov.

Med remontom ni bilo odkritih nepričakovanih posebnosti, stanje opreme je dobro, kar je skupaj s tehnološko nadgradnjo ustrezna osnova za stabilno obratovanje v prihodnje. Remont je bil zelo zahteven tako po obsegu del kot po vsebini. Pri opravljanju remontnih del je poleg zaposlenih v NEK sodelovalo okvirno 2000 zunanjih sodelavcev.

Postopek ponovnega zagona elektrarne bo predvidoma zaključen s ponovno priključitvijo na omrežje v teku dneva 2. 5. 2009, kar je zaradi obsega del nekoliko kasneje od prvotno načrtovanega. Električne energije je v elektroenergetskem sistemu zaradi izjemno ugodnih hidroloških razmer dovolj.

Poročilo

Poročilo o delovanju Nuklearne elektrarne Krško za mesec junij 2021

Več
Poročilo

Letno poročilo 2020: V NEK na trdnih temeljih doseženega gradimo dolgoročnost

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir projektive – instrumentacijsko in elektro področje

Več