O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Končan remont v Nuklearni elektrarni Krško

V Nuklearni elektrarni Krško se je z vključitvijo elektrarne v elektroenergetsko omrežje v nedeljo, 14. 5. 2006, ob 21.40, zaključil redni remont, ki se je začel 8. aprila.

Obseg del v remontu 2006 je bil zelo zahteven na področju vzdrževanja kot tudi tehnološke nadgradnje. Načrtovani povratek Nuklearne elektrarne Krško na omrežje je bil zamaknjen zaradi povečanega obsega korektivnih ukrepov v fazi zagona elektrarne.

Namen letošnjega remonta je bila menjava jedrskega goriva, preventivni pregledi opreme in zamenjava delov, preverjanje integritete materialov, nadzorna testiranja ter korektivni ukrepi glede na najdeno stanje. V reaktorsko sredico je bilo vloženih 56 svežih gorivnih elementov.

Izveden je bil celotni načrtovani obseg vzdrževalnih del, med drugim: pregled 50 % U-cevi obeh uparjalnikov z metodo vrtinčnih tokov, preventivna zamenjava dela sekundarnih cevovodov, zamenjava enega od glavnih transformatorjev z obnovljenim, pregled penetracij reaktorske glave z metodo vrtinčnih tokov in ultrazvokom, obsežen pregled komponent primarnega sistema, v okviru medobratovalnih preizkušanj (ISI-program), pregled opreme 400-kilovoltnega stikališča, pregled in sanacija enega prelivnega polja jezu na Savi, zamenjava kablov in spojnih elementov sistema za prikaz položaja kontrolnih palic in preventiven pregled motorja reaktorske črpalk.

V skladu s planom je bilo zaključeno okvirno 30 modifikacij, ki obsegajo izboljšave, dopolnitve ali spremembe opreme in tehnoloških sistemov elektrarne. Izhajajo iz svetovne prakse ali lastnih zahtev po zvišanju nivoja jedrske varnosti, zanesljivosti obratovanja in lažjem upravljanju z opremo. Namenjene so predvsem dvigu razpoložljivosti varnostne opreme in elektrarne v celoti in s tem tudi kakovosti in zanesljivosti obratovanja. Izpostavljamo pomembnejše: zamenjava obeh nizkotlačnih turbin, zamenjava štirih predgrelnikov napajalne vode uparjalnikov, zamenjava ene proge potujočih rešetk sistema bistvene oskrbne vode, razširitev in obnova procesnega informacijskega sistema in nadaljevanje zamenjave analognega sistema radiološkega monitoringa.

Posebej veliko del je bilo v turbinskem delu elektrarne, kjer sta bili ob zamenjavi predgrelnikov napajalne vode in sekundarnih cevovodov zamenjani tudi nizkotlačni turbini. Odločitev za zamenjavo turbin je bila sprejeta na podlagi spremljanja in evalvacije stanja turbine ter optimizacije vzdrževanja. Novi turbini bosta omogočili dosego ciljev kot so: zvišanje zanesljivosti turbine (odpornost proti napetostni koroziji in procesu erozije/korozije z izbiro boljših materialov in novejšega designa), zmanjšanje stroškov obratovanja in vzdrževanja na podlagi krajših remontov, povečan izkoristek turbine in zmanjšanje termične obremenitve okolja, povečana moč elektrarne brez uporabe dodatnega posega na reaktorskem ciklu ali gorivu, ter ustvarjanje predpogojev za obratovanje turbine v življenjski dobi elektrarne. Moč elektrarne se bo okvirno povečala za 20 dodatnih megavatov. Novi nizkotlačni turbini je izdelalo japonsko podjetje Mitsubishi corporation.

Novi nizkotlačni turbini imata robustna rotorja ki sta monoblok izvedbe z integralno ovitimi lopaticami in z novim notranjim ohišjem iz kromovega jekla. Znotraj celotne zamenjave pretočnega dela nizkotlačnih turbin je bila zamenjana tudi vrsta profilov rotorskih in statorskih lopatic, vhodnih in izhodnih difuzorjev, medstopenjskih tesnil in ležajev. Posebnost novih rotorjev je, da so izdelani iz 580 ton težkih odkovkov, da so lopatice zadnje vrste daljše od starih ter da zadnje tri vrste lopatic niso več samostoječe, ampak so vklinjene na poseben način, tako da tvorijo zaprt venec.

Remontna dela je ob organizaciji NEK podpiralo okrog 700 domačih in tujih specializiranih delavcev. Rezultati remonta so dobra osnova za stabilno obratovanje elektrarne v 22. gorivnem ciklusu, ki bo predvidoma trajal do oktobra 2007.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več