O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Končana zamenjava cevovodov, potekajo priprave na ponovni zagon elektrarne

V soboto je bilo končano varjenje drugega novega segmenta cevovoda v tako imenovani sobi z ventili v zadrževalnem hramu. Z neporušnimi metodami je bila potrjena kakovost opravljenih del. S tem je bila zamenjava cevovodov končana in začele so se priprave na ponovni zagon elektrarne.

V skladu z remontnim planom poteka prestavitev 121 gorivnih elementov iz bazena za izrabljeno gorivo nazaj v reaktorsko posodo. Sledilo bo segrevanje sistemov in preverjanje njihovega delovanja z obsežnim programom nadzornih testiranj. Sinhronizacijo generatorja z elektroenergetskim omrežjem načrtujemo v sredini novembra.

Novica

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta upravitelj prehrambnega obrata

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent splošnih zadev

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za januar 2024

Več