O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Konec tedna kratkotrajna načrtovana zaustavitev elektrarne zaradi zamenjave merilnikov temperature reaktorskega hladila

Po dveh mesecih stabilnega obratovanja v 28. gorivnem ciklusu bomo Nuklearno elektrarno Krško v noči s četrtka na petek po postopnem zmanjševanju moči zaustavili, kot smo pred časom že najavili. Med zaustavitvijo bomo odpravili tehnične motnje, povezane z merilniki temperature primarnega hladila. Ponovno sinhronizacijo elektrarne z elektroenergetskim omrežjem načrtujemo v začetku prihodnjega tedna.

Kot smo že poročali, smo po remontu zaznali tehnične motnje merilnega sistema temperature primarnega kroga, ki temelji na direktno vgrajenih tipalih temperature v primarni hladilni krog. Nahajajo se v cevovodu, po katerem se pretaka reaktorsko hladilo. Tipala so se pokazala kot nestabilna, zato jih bomo med zaustavitvijo zamenjali. Hkrati bomo izvedli dodatne meritve za ugotovitev vzroka odpovedi merilnikov, ki bodo ključni podatek za dolgoročno rešitev in zagotovitev brezhibnega delovanja merilnega sistema.


Da bi temperaturne elemente lahko zamenjali, mora biti elektrarna v stanju vroče zaustavitve, primarni reaktorski hladilni sistem pa ohlajen na 120 stopinj Celzija. Povprečna temperatura primarnega reaktorskega hladila med obratovanjem elektrarne s polno močjo je 304 stopinje Celzija. Med vročo zaustavitvijo elektrarne bomo občasno izpuščali paro iz sekundarnega – klasičnega – nejedrskega dela elektrarne, kar bo slišno v okolju.


Zaustavitev bomo izkoristili tudi za nekatera preverjanja in odpravo manjših odstopanj na opremi. Vgradnjo nadomestnih merilnikov in ostala dela bodo opravile ekipe NEK ob sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Načrtujemo, da bo v začetku prihodnjega tedna elektrarna ponovno obratovala.

Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2021

Več
Zanimivost

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Zanesljivost oskrbe
Več
Novica

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Več