O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Krajša izključitev elektrarne iz omrežja zaradi odstranitve merilnih priključkov na skoznikih glavnih transformatorjev

Po spomladanskem remontu Nuklearna elektrarna Krško obratuje stabilno, s polno močjo. Pri spremljanju meritev na glavnem transformatorju GT 2 – enem od dveh transformatorjev, ki povezujeta elektrarno s 400-kilovoltnim elektroenergetskim omrežjem, so se pojavile motnje pri meritvah visoke napetosti. Gre za občasno izgubo signala na merilni liniji napetosti skoznika glavnega transformatorja oz. vertikalnega izolatorja. Ker bodo korektivna dela potekala na sistemu, ki je med obratovanjem pod visoko napetostjo, bo potrebna kratkotrajna izključitev elektrarne iz omrežja. Izključitev načrtujemo v nedeljo; obseg in trajanje del ter kontrolnih meritev pa sta odvisna tudi od vremenskih razmer. Padavine namreč dela otežujejo.

V poremontnem obdobju se pojavlja občasna izguba signala na merilni liniji napetosti skoznika glavnega transformatorja GT 2 na eni od treh faz. Ker pomeni dolgoročno obratovanje z občasno izgubo signala na tej merilni liniji oziroma prekinitev merilne zanke prenapetostna tveganja za skoznik in posledično za transformator, sledijo kratkotrajna zaustavitev elektrarne in preventivna odstranitev vseh šestih priključkov za meritev visoke napetosti na skoznikih obeh transformatorjev ter namestitev namenskih čepov za ozemljitev priključkov. Obratovanje je namreč možno tudi brez nadzornih meritev na skoznikih. Dokončna sanacija z zamenjavo vseh priključkov bo izvedena v naslednjem remontu; do takrat bo izpopolnjena tudi projektna rešitev nadzornega sistema transformatorjev.

Naj poudarimo, da preventivna izključitev elektrarne iz omrežja ni povezana s stanjem elektrarne, ampak le z odstopanjem delovanja nadzornega sistema transformatorja, ki na podlagi meritev zagotavlja informacije o stanju transformatorjev. Gre za eno izmed več meritev transformatorskih parametrov.

Predvidevamo postopno zniževanje moči ter izklop generatorja, medtem ko bo reaktor še vedno obratoval na nizki moči. Po končanih delih sledijo ponovni preklop napajanja elektrarne s 110- na 400-kilovoltno stikališče, sinhronizacija elektrarne z omrežjem in dvig moči.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za junij 2024

Več
Poročilo

Letno poročilo: Leto dosežkov in izzivov

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več