O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Objavljeno je letno poročilo za leto 2021 v katerem predstavljamo različne vidike delovanja NEK: obratovanje, vzdrževanje in posodobitve sistemov, skrb za okolje in ravnanje z odpadki ter mednarodno sodelovanje in usposabljanje zaposlenih. Leta 2021 je NEK proizvedla 5,42 teravatne ure (TWh) električne energije, kar je več od načrtovanih 5,33 TWh. Na presežene cilje smo še posebej ponosni zaradi pandemije, ki je močno ohromila gospodarstvo in logistično infrastrukturo na globalni ravni.

Doseženi rezultati potrjujejo, da se uspešno soočamo tudi z aktualnimi izzivi sodobnega sveta. Naš cilj ostaja ohranjanje visoke obratovalne učinkovitosti, ki jo lahko zagotavlja le strokovno in zavzeto delo kompetentnega kolektiva elektrarne ter pogodbenih partnerjev.

Nizka proizvodna cena električne energije iz NEK prispeva v razmerah skokovite rasti cen energije h konkurenčnosti gospodarstva in dostopnosti te dobrine za gospodinjstva, njena nizkoogljičnost pa k izpolnjevanju zavez za prehod v podnebno nevtralnost. Zato je zagotovitev pogojev za dolgoročno obratovanje elektrarne eden izmed naših osrednjih izzivov.

V NEK, ki zmore tehnično obratovati vsaj do leta 2043, smo končali obsežen program tehnološke nadgradnje, ki je obsegal vrsto izboljšav in vgradnjo dodatnih sistemov za odziv na ekstremne, malo verjetne zunanje pojave ter uvedel pasivne rešitve. Poteka še gradnja suhega skladišča za izrabljeno gorivo – dokončanje zgradbe načrtujemo konec leta 2022, prestavitev prvih 592 gorivnih elementov iz bazena za izrabljeno gorivo v suho skladišče pa v prvi polovici prihodnjega.

V skladu s slovensko zakonodajo in smernicami Mednarodne agencije za atomsko energijo moramo leta 2023 opraviti tretji občasni varnostni pregled, ki ga potrdi Uprava RS za jedrsko varnost. Prav tako poteka presoja vplivov na okolje za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za podaljšanje obratovanja, ki vključuje tudi čezmejno presojo, kar je skladno z odločitvijo Agencije RS za okolje (ARSO).

Poročilo je objavljeno tukaj.

Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več
Novica

Vlada RS se je tokrat na 106. redni seji sestala v NEK

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta analitični knjigovodja II

Več