O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Leto 2015: leto tehnoloških izzivov in mednarodnih potrditev, da je NEK zgled odličnosti na globalni ravni

Vodstvo Nuklearne elektrarne Krško se je na tradicionalnem prednovoletnem sprejemu srečalo s predstavniki medijev. V NEK se izteka leto, ko bomo ob stabilnem obratovanju kot eden izmed cenejših proizvajalcev električne energije v Sloveniji z brezogljično tehnologijo dosegli načrtovano proizvodnjo in dobre varnostne kazalce. Ob sedanji stabilnosti bo presežena letno načrtovana proizvodnja 5,3 TWh električne energije, kar bi zadostovalo za vso porabo v Sloveniji v petih mesecih. Vsi rezultati so odraz dolgotrajnega in sistematičnega dela ter vlaganja v vsa področja tehnologije in organizacije, predvsem pa odraz zavzetega dela vseh zaposlenih.

Za elektrarno je delovno intenzivno obdobje, polno tehnoloških izzivov. Nedavno je Nadzorni svet NEK odobril tudi ključna dokumenta poslovanja za leto 2016 – gospodarski načrt in petletni načrt investicij, ki omogočata izvedbo načrtovanih obratovalnih, vzdrževalnih in projektnih aktivnosti.


Obsežen Program nadgradnje varnosti


V intenzivni fazi izvedbe je program varnostne nadgradnje. Med drugim poteka projektiranje pomožne komandne sobe, izvedbo projekta pa načrtujemo za remonta 2016 in 2018; intenzivno nadgrajujemo tudi poplavno varnost jedrskega otoka, s čimer bomo zagotovili dodatno zaščito varnostnih sistemov in opreme ob sicer malo verjetnem maksimalnem pretoku reke Save. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja projektiramo rekonstrukcijo operativnega podpornega centra. Prav tako nadaljujemo ostale projekte, kot so alternativno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo, alternativno hlajenje reaktorskega hladilnega sistema in zadrževalnega hrama ter vgradnja dodatnih razbremenilnih ventilov tlačnika, ki bo izvedena med remontom 2016.
Potrebne prilagoditve ta čas potekajo tudi zaradi izgradnje Hidroelektrarne Brežice, saj se bo gladina Save na območju NEK s sedanjih 150 metrov nadmorske višine zvišala za približno tri metre. Potrebne prilagoditve bodo zaključene do konca naslednjega leta, ko je predvideno polnjenje akumulacijskega bazena.


V Sloveniji v enem letu nastane 4,5 mio ton odpadkov, od tega je 0,04 % radioaktivnih.


Poteka prva faza gradnje zgradbe za manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov, s katero bomo premostili obdobje do izgradnje končnega odlagališča. Z njo bomo sprostili skladiščni prostor in vanj skladiščili novonastale pakete NSRAO. Predvidoma bo gradnja zaključena leta 2017. Od začetka leta do konca novembra je bilo v začasnem skladišču v NEK uskladiščenih 32,5 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Leta 2014 smo na sežig poslali 350 sodov oz. paketov gorljivih nizko in srednje radioaktivnih odpadkov s skupno prostornino 72,8 m3. V elektrarno se je vrnila pošiljka 19 sodov s skupno prostornino 3,9 m3. V NEK tako v primerjavi z drugimi industrijami nastajajo zelo majhne količine odpadkov.


Tudi v 28. ciklusu stabilno obratovanje


Spomladi smo uspešno zaključili še enega izmed remontov v zgodovini obratovanja NEK, med katerim smo opravili vsa načrtovana dela preventivnega vzdrževanja, menjavo jedrskega goriva, izvedli naložbe s področja tehnološke nadgradnje in tako zagotovili podlago za varno in zanesljivo obratovanje v 28. gorivnem ciklusu. Slednjega zaključujemo v začetku oktobra 2016, ko načrtujemo naslednji remont.


Tudi v letu 2015 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami


V vse delovne procese je v NEK vključena tudi skrb za varovanje okolja. Obsežen radiološki nadzor potrjuje, da so bili med dosedanjim obratovanjem elektrarne vsi vplivi na okolje daleč pod upravnimi omejitvami. Vrednost sevalnih vplivov NEK na prebivalstvo v neposredni okolici elektrarne tako ne dosega niti odstotka naravnega ozadja, ki ga povzročata radioaktivnost v zemlji in sevanje iz vesolja.


Kompetenten kolektiv eden od temeljev zagotavljanja varnosti in zanesljivosti obratovanja NEK


Ob koncu letošnjega leta bo v NEK predvidoma 640 zaposlenih, od tega več kot 40 % z univerzitetno izobrazbo. Na področjih obratovanja, vzdrževanja, inženiringa, kakovosti in strokovnega usposabljanja, kar predstavlja tri četrtine zaposlenih, delajo strokovnjaki s področja elektrotehnike, strojništva, jedrske tehnike, kemije, fizike, računalništva in gradbeništva. Le s kompetentnim kolektivom je mogoče dosegati odlične obratovalne in varnostne rezultate. Slednje spremlja tudi Svetovno združenje operaterjev jedrskih elektrarn WANO (World Association of Nuclear Operators), ki je zaradi lažjega spremljanja učinkovitosti in medsebojnega primerjanja med elektrarnami določilo tudi skupni kazalec obratovalne učinkovitosti (Performance Indicator Index). Kazalec se izračunava z utežnimi vrednostmi posameznih kazalcev in ima vrednost od 0 do 100. V NEK smo v drugem četrtletju 2015 dosegli vrednost 99,23 in v tretjem 99,49. Spomnimo, da je združenje WANO po lanskoletnem obsežnem varnostnem pregledu podelilo NEK najvišjo možno skupno oceno za vzornost delovnih procesov, ki so odločilni za zagotavljanje jedrske varnosti in obratovalne pripravljenosti.


Dobre prakse NEK zgled ostalim jedrskim elektrarnam


V preteklem letu smo v elektrarni gostili številne mednarodne delegacije – te so NEK obiskale po priporočilu združenja WANO, ki našo elektrarno pogosto postavlja za zgled in dobro priložnost za prenos najboljših praks. Poleg tega smo nedavno s podjetjem Siemens prvi na svetu podpisali memorandum o sodelovanju v raziskovalnem projektu ustvarjanja rezervnih delov s pomočjo 3D- tiskanja, ki se uveljavlja kot ena najnaprednejših tehnologij. Tovrstni obiski in partnerstva potrjujejo, da s svojim delom postajamo zgled odličnosti na globalni ravni, kar je tudi naša vizija.


Prednost jedrske energetike prav tako v nizkoogljičnosti


Med postavljenimi cilji elektrarne je tudi dolgoročnost obratovanja in dolgoročna uporaba jedrske energije, ki jo prepoznavamo kot pomemben del rešitve pri oblikovanju trajnostne energetike v prihodnosti. Jedrsko energijo ob zanesljivosti oskrbe in konkurenčnosti proizvodne cene namreč odlikuje tudi nizkoogljičnost. Kot kažejo rezultati študije Medvladnega panela za podnebne spremembe, so izpusti CO2 iz jedrskih elektrarn enaki ali nižji kot pri vetrnih in sončnih elektrarnah ali hidroelektrarnah, kar je pomembno prav tako v luči novega podnebnega sporazuma, ki države zavezuje, da stopijo na pot nizkoogljične družbe.

Novica

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta upravitelj prehrambnega obrata

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent splošnih zadev

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za januar 2024

Več