O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

MAAE končala varnostni pregled dolgoročnega obratovanja NEK

Skupina strokovnjakov Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) je končala varnostni pregled dolgoročnega obratovanja v NEK.

Pregledovalna misija Pre-SALTO (Varnostni vidiki dolgoročnega obratovanja) je potekala na povabilo NEK. Strokovnjaki misije SALTO pregledajo varnost dolgoročnega obratovanja na podlagi varnostnih standardov MAAE.

Gradnja NEK se je začela leta 1975; elektrarna je bila prvič priključena na omrežje leta 1981. Je edina jedrska elektrarna v državi. Leži na jugovzhodu Slovenije. Ima en tlačnovodni reaktor, neto električne moči 696 MWe, in je v solastništvu Hrvaške in Slovenije. Upravljavec elektrarne namerava podaljšati delovanje NEK do leta 2043. Te misije potekajo pred podaljšanjem obratovalne dobe objekta. Podaljšanje obratovanja NEK se začne leta 2023.

Skupina SALTO je med misijo od 4. do 14. oktobra preverjala pripravljenost, organizacijo in programe za varno dolgoročno obratovanje. Ugotovila je, da je osebje v elektrarni strokovno, odprto in dovzetno za predloge za izboljšave.

»Ugotovili smo, da se upravljavec objekta pravočasno pripravlja na varno dolgoročno obratovanje,« pravi vodja misije in strokovnjak za varnost na MAAE Martin Marchena. »V številnih aktivnostih upravljanja staranja in dolgoročnega obratovanja so že upoštevani varnostni standardi IAEA. Skupina SALTO spodbuja elektrarno, da obravnava ugotovitve pregleda in nadaljuje z izvedbo vseh preostalih aktivnosti za varno dolgoročno obratovanje.«

»Cenimo podporo MAAE naši elektrarni pri upravljanju staranja in pripravah na varno dolgoročno obratovanje,« pravi Stane Rožman, predsednik uprave NEK. »Rezultati te misije nam bodo pomagali izboljšati naše dejavnosti za varno dolgoročno obratovanje in jih prilagoditi varnostnim standardom MAAE

Desetčlanska skupina strokovnjakov iz Belgije, Madžarske, Pakistana, Španije, Švice, Združenega kraljestva ter trije člani MAAE so ugotovili dobre prakse in dobre rezultate, ki jih bo upoštevala jedrska industrija v svetu. Med njimi:

  • Elektrarna ima dobro sestavljen in celovit program proaktivnih ter odzivnih ukrepov za upravljanje staranja kablov, varnostnega razreda.
  • Elektrarna je izdelala učinkovito intranetno stran, ki vsem zaposlenim omogoča dostop do ustreznih aplikacij upravljanja ter do programov, dokumentov, postopkov, podatkov in zapisov.
  • Program upravljanja staranja uparjalnikov dokazuje močno zavezanost odličnosti; številne aktivnosti tega programa presegajo mednarodne varnostne standarde.

Pregledovalci so izpostavili tudi predloge za nadaljnje izboljšanje priprav na varno dolgoročno obratovanje:

  • Elektrarna bi morala zagotoviti natančno načrtovanje upravljanja tretjega občasnega varnostnega pregleda, ki se bo začel leta 2022, da podpre priprave na dolgoročno obratovanje.
  • Elektrarna bi morala končati preglede upravljanja staranja struktur, sistemov in komponent.
  • Elektrarna bi morala uvesti učinkovito upravljanje znanja v podporo dolgoročnemu obratovanju.

Vodstvo elektrarne je izrazilo odločenost, da se loti področij, ki jih je treba izboljšati.

Po končani misiji je skupina Pre-SALTO izdelala osnutek poročila za vodstvo elektrarne in Upravo za jedrsko varnost (URSJV); oba bosta lahko podala pripombe nanj. Končno poročilo bo predano vodstvu elektrarne, URSJV in slovenski vladi v treh mesecih.

Osnovne informacije

Osnovne informacije o misijah SALTO so na spletni strani MAAE. Pregled SALTO je celovit varnostni pregled, ki obravnava strategijo in ključne elemente varnega dolgoročnega obratovanja jedrskih elektrarn. Dopolnjuje misije OSART, ki so zasnovane kot pregled programov in aktivnosti, ki so nujne za obratovalno varnost. SALTO- in OSART-pregledi niso upravne inšpekcije niti pregledi projektov niti nadomestilo za izčrpne ocene splošnega stanja varnosti elektrarne.

Dolgoročno obratovanje elektrarn je opredeljeno kot obratovanje po predpisanem času, ki ga določajo obratovalno dovoljenje, originalna projektna zasnova, ustrezni standardi in državni predpisi. Kot je navedeno v varnostnih standardih MAAE, je treba za ohranitev obratovalne pripravljenosti upoštevati procese in značilnosti sistemov, struktur in komponent, ki omejujejo obratovalno dobo elektrarne, in razumno možno varnostno nadgradnjo za povečanje varnosti elektrarne na raven, ki je blizu sodobnim elektrarnam.

Varnostni standardi MAAE omogočajo trden okvir temeljnih načel, zahtev in smernic za zagotovitev varnosti. Odražajo mednarodno soglasje in se uporabljajo kot skupna referenca za zaščito ljudi in okolja pred škodljivimi učinki ionizirajočega sevanja.

Vir: Mednarodna agencija za atomsko energijo   

Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več
Novica

Vlada RS se je tokrat na 106. redni seji sestala v NEK

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta analitični knjigovodja II

Več