O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec: »Slovenija je in bo država z jedrsko opcijo.«

V petek sta minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in državni sekretar Blaž Košorok s sodelavci obiskala GEN energijo in Nuklearno elektrarno Krško. Delovni obisk je bil namenjen obravnavi aktualnih razmer in aktivnosti v obeh družbah ter pomenu zanesljive in konkurenčne oskrbe z električno energijo, ki jo zagotavlja NEK. »Slovenija je in bo država z jedrsko opcijo. Imamo Nuklearno elektrarno Krško, ki proizvede približno eno tretjino vse električne energije v Sloveniji. Jedrska energija nam zagotavlja varno in zanesljivo energijo z majhnimi vplivi na okolje,« je po obisku poudaril minister Jernej Vrtovec.

Minister je poudaril, da so temeljno vodilo ministrstva pri razmišljanju o ohranjanju jedrske opcije v Sloveniji odlično in varno delovanje obstoječih jedrskih objektov ter opravljene ekonomske in strokovne analize. Zavzel se je za čim hitrejši začetek gradnje odlagališča za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke v Vrbini, ki se zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja okoljevarstvenega soglasja ter postopka čezmejne presoje vplivov na okolje še ni začel. »Država mora biti učinkovita, zato ne smemo dopustiti, da se nekateri projekti nerazumno dolgo vlečejo. Prav zaradi tega bomo morali s spremembo zakonodaje pospešiti postopke umeščanja v prostor vseh infrastrukturnih projektov,« je še dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

»Obisk ministra za infrastrukturo je v celoti izpolnil naša pričakovanja,« je ob koncu obiska povedal Stane Rožman, predsednik uprave NEK. »Veseli nas, da so naši pogledi in stališča glede prioritet usklajeni in da se vsi skupaj zavzemamo, da pravočasno zagotovimo predpogoje za dolgoročno obratovanje NEK do konca leta 2021.« Gradnja trajnega odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov je ena izmed prioritet. Čeprav ta ni neposredna odgovornost elektrarne, je od tega projekta odvisna dolgoročnost njenega obratovanja. Rožman je poudaril tudi, da vsi projekti nadgradnje varnosti tečejo po načrtu, s čimer NEK izpolnjuje glavne cilje in predpogoje za stabilnost elektroenergetskega sistema ter uspešnost in konkurenčnost širšega gospodarstva. Ob tem je bil jasen, da NEK pri izpeljavi vseh upravnih postopkov potrebuje pomoč pristojnega ministrstva in Ministrstva za okolje in prostor ter tudi Vlade Republike Slovenije.

Generalni direktor GEN energije se je ministru in njegovim sodelavcem zahvalil za obisk v Skupini GEN v Krškem, ki ga v Skupini razumejo kot priznanje njene vloge in zlasti vloge jedrske elektrarne v elektroenergetskem sistemu Slovenije. »Z učinkovito in varno proizvodnjo zagotavljamo stabilnost in odpornost sistema ter zanesljivo oskrbo vseh delov družbe z električno energijo. Jedrska energetika je napredna panoga z dokazano visoko dodano vrednostjo in pomembnim makroekonomskim vplivom na nacionalno gospodarstvo ter je gonilo razvoja,« je poudaril Novšak ter dodal: »Verjamemo, da smo skupaj naredili pomembne korake k bolj usklajenemu delovanju za uspešno izvedbo projektov na področju energetike.«

Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več
Novica

Vlada RS se je tokrat na 106. redni seji sestala v NEK

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta analitični knjigovodja II

Več