O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

NEK ponovno v omrežju

Danes, v sredo, 30. marca, ob 3. uri ponoči, je bila Nuklearna elektrarna Krško ponovno priključena na elektroenergetsko omrežje. Nenadna izguba napajanja ob zaustavitvi 23. marca je za vso sekundarno opremo pomenila dodaten stres, ki je pustil določene posledice na opremi. Po natančnem pregledu so bila ugotovljena odstopanja na oljnem sistemu za tesnjenje električnega generatorja, oljnem sistemu motorja reaktorske črpalke, oljnem sistemu turbinskih ležajev in sistemu za predgrevanje sekundarne napajalne vode. Posledice na opremi materialno niso bile velike, je pa njihovo odpravljanje zahtevalo svoj čas. Po uspešno odpravljenih odstopanjih, so se lahko pričele aktivnosti za ponovno priključitev elektrarne na omrežje. Naj še enkrat poudarimo, da dogodek ni imel vpliva na ljudi in okolje.

Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2021

Več
Zanimivost

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Zanesljivost oskrbe
Več
Novica

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Več