O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

NEK že 40 let del elektroenergetskega sistema; dosegli smo visoko obratovalno učinkovitost in ustvarili pogoje za dolgoročno obratovanje

Leto 1981 je bilo za NEK leto pomembnih dosežkov. Po sedmih letih sta se zaključevali gradnja in montaža opreme. Gradbišče se je spreminjalo v obratovalni objekt in odgovornost za varno obratovanje so prevzeli domači strokovnjaki. Elektrarna je postala jedrski objekt, ko je bilo 7. maja vloženo gorivo v reaktor. 11. septembra je bila prvič vzpostavljena samovzdrževalna reakcija in 2. oktobra je bila elektrarna prvič sinhronizirana z elektroenergetskim omrežjem.

Poskusno obratovanje se je končalo konec naslednjega leta, januarja 1983 pa se je začelo komercialno obratovanje. NEK danes z visoko stabilnostjo in predvidljivostjo obratovanja soustvarja zanesljiv elektroenergetski sistem ter je bistven dejavnik pri stabilizaciji motenj v evropskem elektroenergetskem omrežju. Slovenski in hrvaški družbenik – GEN energija in Hrvatska elektroprivreda – prevzemata vsak polovico električne energije iz NEK, kar pomeni 20 odstotkov vse porabljene električne energije v Sloveniji in 17 odstotkov vse porabljene električne energije na Hrvaškem.

V prvih letih obratovanja smo bili osredotočeni predvsem na izpolnjevanje visokih strokovno-tehničnih standardov jedrske energetike, danes pa so enakovredno prisotne še tržne zakonitosti, samokritična presoja doseženega in vzajemnost odnosa z deležniki v okolju. Del naših strateških usmeritev je tudi  aktivna vloga v mednarodnih strokovnih organizacijah, predvsem v Svetovnem združenju operaterjev jedrskih elektrarn WANO. Ta omogoča izmenjavo obratovalnih izkušenj med operaterji jedrskih elektrarn in s strokovnimi presojami preverja različne vidike delovanja. Po varnostnih kazalcih združenja WANO ohranjamo svoje mesto med najboljšimi elektrarnami.

Ob strokovnem vodenju, skrbnem vzdrževanju in premišljenem posodabljanju je NEK stopnjevala svojo obratovalno učinkovitost. Posodobitve opreme in procesov ter povečanje moči in prehod na 18-mesečni gorivni cikel ji omogočajo, da v letih z remontom proizvede okoli 5,4 milijarde kilovatnih ur električne energije in v letih brez njega 6 milijard kilovatnih ur. Letošnji proizvodni cilj je 5,3 milijarde kilovatnih ur; mesečne načrte dosegamo.

Oblikovali smo usposobljen kolektiv, ki je visoko zavezan svojim ciljem in vrednotam varnostne kulture. Na podlagi znanja, neprestanega usposabljanja, varnosti obratovanja in obratovalne učinkovitosti optimistično gledamo v prihodnost NEK. Zaključujemo izvedbo Programa nadgradnje varnosti, ki obsega vrsto izboljšav in vgradnjo dodatnih sistemov za odziv na ekstremne, malo verjetne zunanje pojave, za katere elektrarna izvorno ni bila projektirana. Vsi projekti, razen suhega skladišča izrabljenega goriva, ki smo ga začeli graditi spomladi, bodo končani letos. V skladu s predpisi se je začel občasni varnostni pregled, s katerim Uprava RS za jedrsko varnost preverja, ali NEK izpolnjuje pogoje iz obratovalnega dovoljenja glede zagotavljanja sevalne in jedrske varnosti, da lahko nadaljuje obratovanje naslednjih 10 let. Varnost dolgoročnega obratovanja elektrarne bo ta mesec pregledala tudi Mednarodna agencija za atomsko energijo v okviru misije pre-SALTO (Safety Aspects of Long-Term Operation). V skladu s sklepom Agencije Republike Slovenije za okolje pa poteka postopek presoje vplivov na okolje za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za dolgoročno obratovanje elektrarne. Postopek vključuje tudi čezmejno presojo vplivov na okolje v skladu z EU-direktivo in ESPOO-konvencijo.

V obdobju velikih negotovosti v našem okolju in svetu iščemo tudi najboljše odgovore na vprašanja razvoja energetike, ki bo ljudem zagotavljal cenovno dostopnost električne energije, gospodarstvu omogočal konkurenčnost in državi zadostno raven samooskrbe ter omogočil vzdržen prehod v podnebno nevtralnost. NEK  je med svojim delovanjem zagotovila pozitivne odgovore na ta vprašanja, zato se tudi pri razvoju in preobrazbi elektroenergetike, ki postaja vse pomembnejši del širšega zagotavljanja energije, velja opreti na jedrsko energijo in obnovljive vire.

Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več
Novica

Vlada RS se je tokrat na 106. redni seji sestala v NEK

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta analitični knjigovodja II

Več