O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Nuklearna elektrarna Krško zanesljivo in uspešno tudi v tem posebnem letu

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) brez prekinitve obratuje že od remonta jeseni 2019. Znova potrjuje svojo visoko razpoložljivost in je na dobri poti, da bo ob koncu leta dosegla in presegla načrtovanih 5,95 milijarde kilovatnih ur električne energije. Ker pri njenem obratovanju ne nastajajo toplogredni plini, podpira tudi pomembne mednarodne zaveze države o energetskem prehodu v podnebno nevtralnost. Električna energija iz NEK ohranja konkurenčnost, saj je med najcenejšimi viri v Sloveniji. V razmerah pandemije je uspešno potekalo tudi intenzivno delo pri projektih – Program nadgradnje varnosti se zaključuje. Prihodnje leto bodo naši izzivi ohranjanje visoke ravni varnosti in obratovalne učinkovitosti ter uspešna izvedba spomladanskega remonta, zaključevanje projektov Programa nadgradnje varnosti in upravni postopki oziroma presoje podaljšanja obratovalne dobe elektrarne – ob vseh negotovostih nadaljnjega poteka pandemije.

Tudi med pandemijo visoka obratovalna učinkovitost in intenzivno delo pri projektih

Ob doslednem upoštevanju priporočenih zaščitnih ukrepov v NEK zaradi zahtevne epidemiološke situacije tudi v tem hladnejšem obdobju ohranjamo zanesljivost in učinkovitost obratovanja elektrarne ter zagotavljamo visoko raven jedrske varnosti. NEK je že presegla 420 dni neprekinjenega obratovanja na polni moči in družbenikoma dobavila dogovorjene količine električne energije. Odgovoren odnos do okolja je jeseni potrdila uspešno končana recertifikacijska presoja po standardu ISO 14001:2015. Tudi letos smo izvedli obsežen program preventivnega vzdrževanja in intenzivno potekajo projektna dela. Dnevno tako v elektrarno vstopa med 900 in 1000 oseb. Pripravljamo se na spomladanski remont, med katerim bomo vpeljali deset posodobitev, tudi iz Programa nadgradnje varnosti, ki se lahko izvedejo le ob zaustavitvi elektrarne. Gorivo za naslednji gorivni cikel je že dostavljeno. Svoje delovanje bomo morali prilagajati tudi izzivom pandemije.

Izjemni rezultati so odraz kakovostno opravljenega remonta 2019, skrbnega obratovalnega nadzora in premišljenega vzdrževanja, kot tudi ugodne hidrologije in z njo povezanim dobrim termodinamičnim izkoristkom elektrarne. So tudi odraz velike zavzetosti sodelavcev ter učinkovitega in proaktivnega odziva NEK po pojavu novega koronavirusa v evropskem prostoru. V obdobju, ki je izpostavilo pomen električne energije za delovanje družbenih sistemov in ustrezne ravni državne samooskrbe, smo uvedli vrsto zaščitnih ukrepov za zagotavljanje neprekinjenega obratovanja. Poskrbeli smo za zaščito ključnega obratovalnega osebja ter začasno zaprli gradbišča oziroma delovišča; uvedli smo delo na domu za vse podporne funkcije organizacije. Tudi poleti smo vztrajali pri doslednem upoštevanju zaščitnih ukrepov in tako ob poslabšani epidemiološki sliki v okolju ohranili pogoje za delovanje elektrarne na polni moči in izvajanje projektov.

Program nadgradnje varnosti za večjo odpornost in dolgoročnost obratovanja elektrarne

Program nadgradnje varnosti, ki obsega vrsto izboljšav in vgradnjo dodatnih sistemov za odziv na ekstremne, malo verjetne zunanje pojave, za katere elektrarna ni bila izvorno projektirana, se končuje. Uvaja pasivne rešitve, kar pomeni, da za delovanje sistemov niso potrebne posebne naprave in energenti. Zgrajen je novi Tehnični podporni center. Ta s svojo zasnovo presega najsodobnejše standarde za to področje in s pomožno komandno sobo omogoča upravljanje sistemov elektrarne v vseh razmerah.

V posebej utrjeni varnostni zgradbi so že nameščeni dodatni rezervoarji, ki bodo z novimi sistemi zagotavljali možnost alternativnega dolgoročnega odvoda toplote iz reaktorske sredice. Za gradnjo suhega skladišča izrabljenega goriva, ki pomeni prehod na pasivne rešitve in povečanje ravni jedrske varnosti, potekajo pripravljalna dela oziroma potrebne prilagoditve obstoječih sistemov; sprožili smo postopek pridobitve gradbenega dovoljenja po integralnem postopku, ki vključuje tudi presojo vplivov na okolje in čezmejno presojo. Pričakujemo, da se bo gradnja – potekala bo okvirno leto in pol – začela prihodnje leto.

Upravni postopki in presoje za potrditev dolgoročnosti obratovanja elektrarne

Varno obratovanje je najpomembnejše poslanstvo NEK. V skladu s predpisi je občasni varnostni pregled dopolnilno orodje pri stalnem upravnem nadzoru varnosti, ki ga z rednimi in izrednimi pregledi zagotavlja Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV). Po obsežnem in zahtevnem občasnem varnostnem pregledu (prvi je bil leta 2003, drugi 2013) URSJV izda odločbo, ki potrjuje, da NEK izpolnjuje pogoje iz obratovalnega dovoljenja glede zagotavljanja sevalne in jedrske varnosti ter da lahko nadaljuje obratovanje naslednjih 10 let. Začenja se tretji pregled, ki bo preverjal izpolnjevanje teh pogojev do leta 2033, ko bo na vrsti četrti.

Poleg tega mednarodne strokovne organizacije – predvsem Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE) in Svetovno združenje operaterjev jedrskih elektrarn (WANO) – s strokovnimi pregledi preverjajo različne vidike zagotavljanja varnosti NEK. MAAE bo prihodnje leto na povabilo slovenske vlade pregledala varnost dolgoročnega obratovanja elektrarne v okviru misije pre-SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation).

V skladu s sklepom Agencije Republike Slovenije za okolje potrebujemo za podaljšanje obratovanja elektrarne tudi presojo vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje. Verjamemo, da bomo uspešno zaključili tudi ta zahtevni postopek, saj smo elektrarno v vseh letih delovanja vodili strokovno, skrbno vzdrževali in stalno posodabljali – z vizijo dolgoročnega obratovanja elektrarne, ki zagotavlja energetsko varnost in okoljsko trajnost ter dostopnost električne energije za gospodarstvo in gospodinjstva. 

Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več
Novica

Vlada RS se je tokrat na 106. redni seji sestala v NEK

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta analitični knjigovodja II

Več