O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

O zaustavitvi NEK

Včeraj, 23.3.2011 je ob 10:27 prišlo do delovanja zaščite zbiralke G2 v 400 kV stikališču v Krškem, ki je v upravljanju in lasti ELES-a. Posledično je prišlo do izklopa odklopnika preko katerega NEK oddaja energijo v omrežje. Prišlo je do avtomatske zaustavitve elektrarne in kratkotrajne izgube zunanjih virov električnega napajanja. V skladu z Načrtom za ukrepanje v takih primerih je NEK ob 10:55 razglasila ogroženost 0. stopnje- NENORMALNI DOGODEK in sicer zaradi izgube zunanjega električnega napajanja in starta varnostnih Diesel generatorjev za napajanje v sili. O dogodku so bili skladno z Načrtom obveščeni republiški in regijski center obveščanja, URSJV in javnost. Vsi varnostni sistemi so ob zaustavitvi delovali brez napak. Po stabilizaciji stanja in preklopu na zunanje napajanje iz 110 kV omrežja je bilo razglašeno prenehanje stopnje NENORMALNI DOGODEK in s tem prehod v normalno obratovalno stanje. NEK trenutno izvaja predhodne postopke za ponovni zagon elektrarne, sodelavci ELES-a pa delajo na odpravi napake. Predvidevamo ponovno sinhronizacijo na elektroenergetsko omrežje tekom današnjega dne oziroma po odpravi napake v stikališču.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več