O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Pomembni so vsi vidiki zagotavljanja varnosti elektrarne

Skrb za jedrsko varnost je v Nuklearni elektrarni Krško stalna. Odraža se v odgovornem izvajanju delovnih procesov, posodabljanju opreme, usposabljanju, uvajanju višjih varnostnih standardov in razvijanju varnostne kulture. Del strategije za zagotavljanje visoke ravni jedrske varnosti so tudi načrti zaščite in reševanja za primer jedrske nesreče, ki jih v skladu z obratovalnim dovoljenjem v NEK podrobno pregledamo vsaj vsaka tri leta in jih po potrebi nadgradimo.

V načrtih, ki so izdelani in usklajeni na ravni elektrarne, lokalne skupnosti, regij ter države, so predvideni tudi ukrepi za zaščito prebivalcev: umik v zaprte prostore – zaklanjanje, uporaba tablet kalijevega jodida in začasen umik z ogroženega območja – evakuacija. V sodelovanju s pristojnimi organizacijami z načrtovanimi ukrepi seznanjamo prebivalce v okolici elektrarne.


Nov način prevzema tablet kalijevega jodida


Zaščitni ukrep jodne profilakse – uporabe tablet kalijevega jodida – je predviden za zaščito prebivalcev do dopolnjenega 40. leta starosti v primeru izpusta radioaktivnega joda v ozračje ob jedrski nesreči. V Sloveniji smo pred leti spremenili koncept hrambe in delitve tablet kalijevega jodida. Ta določa, da v 10-kilometrskem pasu okoli NEK prebivalci prevzamejo tablete, ki jih je zagotovila NEK, v lekarnah in jih hranijo doma. Na tem območju hranijo tablete tudi gospodarske družbe, šole, vrtci in druge organizacije. Za ostale prebivalce hranijo tablete v devetnajstih slovenskih bolnišnicah.


S prenovljenim načinom delitve smo tablete začeli deliti s kuponi leta 2013, leta 2014 smo delitev ponovili, letos pa jo nadaljujemo z belimi recepti. Odslej bodo lahko upravičenci tablete ob rojstvu otroka in ob novi prijavi stalnega ali začasnega prebivališča v 10-kilometrskem pasu okoli NEK v lekarnah brezplačno prevzeli na podlagi belega recepta, ki ga izda izbrani zdravnik/pediater. Vsi, ki so kupon za prevzem tablet izgubili, ga lahko nadomestijo z belim receptom, ki ga predpiše izbrani zdravnik.


Prebivalci v okolici NEK so bili o novem načinu prevzema tablet v lekarnah obveščeni z objavo obvestila v regijskem časopisu Posavski obzornik. Več informacij o zaščitnem ukrepu jodne profilakse je na spletni strani www.kalijevjodid.si.

Novica

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta upravitelj prehrambnega obrata

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent splošnih zadev

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za januar 2024

Več