O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za julij 2022

NEK je v juliju proizvedla 519914,4 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma  je oddala v elektroenergetsko omrežje 489806,8 MWh  električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,25 % manjša od  načrtovane (496000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati. 

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v juliju segrevala povprečno za 2,8 ºC in največ za  3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juliju znašal 4,33 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca julija pa 32,8 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juliju znašal 0,00033 % (letne omejitve), do konca julija pa 0,0046 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juliju je znašal 0,08 % letne omejitve oziroma do konca julija 0,58 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 7,6 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več
Novica

Vlada RS se je tokrat na 106. redni seji sestala v NEK

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta analitični knjigovodja II

Več