O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2021

NEK je v oktobru proizvedla 536331,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 507912,5 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,6 % večja od načrtovane (495000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v oktobru segrevala povprečno za 2,8 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v oktobru znašal 0,48 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca oktobra pa 34,8 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v oktobru znašal 0,0013 % (letne omejitve), do konca oktobra pa 0,0334 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v oktobru je znašal 0,05 % letne omejitve oziroma do konca oktobra 1,66 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 5,7 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Zanimivost

Podaljšanje obratovanja jedrskih elektrarn bi imelo pomnoževalni učinek za nizkoogljično električno energijo

Nizek ogljični odtis
Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za december 2021

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za november 2021

Več