O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2021

NEK je v oktobru proizvedla 536331,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 507912,5 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,6 % večja od načrtovane (495000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v oktobru segrevala povprečno za 2,8 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v oktobru znašal 0,48 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca oktobra pa 34,8 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v oktobru znašal 0,0013 % (letne omejitve), do konca oktobra pa 0,0334 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v oktobru je znašal 0,05 % letne omejitve oziroma do konca oktobra 1,66 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 5,7 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več
Novica

Vlada RS se je tokrat na 106. redni seji sestala v NEK

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta analitični knjigovodja II

Več