O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Predvidoma konec tedna bo NEK znova proizvajala električno energijo

Pretekli teden smo v NEK 121 gorivnih elementov iz bazena za izrabljeno gorivo prestavili nazaj v reaktorsko posodo; v skladu z načrti nadaljujemo priprave na ponovni zagon elektrarne. Primarni hladilni krog je zaprt in ponovno napolnjen z vodo, zagnani sta primarni črpalki; začelo se je segrevanje primarnega sistema, sledil bo zagon reaktorja. Ta je odvisen od pozitivnega mnenja, ki ga po neodvisnem nadzoru aktivnosti podajo pooblaščene organizacije, ki jih pooblasti Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV). Načrtujemo, da bo elektrarna prve kilovatne ure električne energije proizvedla konec tedna.

URSJV je prejela poročilo o opravljeni analizi po odstopanju oziroma zaustavitvi elektrarne in podporne študije ter potrdila, da je NEK izvedla vse potrebne in pričakovane ukrepe (zamenjala oba cevovoda, ki sta bila izpostavljena podobnim vplivom) ter s tem izpolnila predpogoje za varno obratovanje.

NEK je že začela sklepati pogodbe za metalografske raziskave, ki bodo podale neposredni vzrok odpovedi, ter termohidravlične in mehanske analize obeh cevovodov za določitev mehanizma, ki je povzročil odpoved cevovoda, kot tudi za analizo temeljnega vzroka. Cilj NEK je, da vse preiskave končamo v roku enega leta. V pregled navedenih analiz bodo vključene strokovne organizacije, ki jih je za posamezna področja pooblastila URSJV.

Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več
Novica

Vlada RS se je tokrat na 106. redni seji sestala v NEK

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta analitični knjigovodja II

Več