O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Pregledi potrdili celovitost gorivnih elementov

Zahvaljujoč odlični pripravi del in visoki profesionalnosti vseh ekip potekajo načrtovana remontna dela v NEK 24 ur na dan vse dni v tednu. Za ta remont je bilo napisanih kar 4100 delovnih nalogov in obsega skoraj 40.000 aktivnosti, od tega jih je okoli 14.000 že uspešno zaključenih. Po prestavitvi gorivnih elementov iz reaktorja v bazen za izrabljeno gorivo so se začela tudi ostala dela v reaktorski zgradbi. Vsi gorivni elementi so bili pregledani z različnimi metodami – od preverjanja tesnosti srajčk gorivnih palic do podvodne vizualne inšpekcije. Rezultati potrjujejo celovitost vseh 121 gorivnih elementov, ki so sestavljali sredico končanega gorivnega ciklusa. Izpostavljamo nekaj del, ki potekajo.

Projekt zmanjšanja napetosti zvarov hladilnih zank na reaktorsko posodo

Po iznosu goriva iz reaktorske posode so ekipe pripravile delovišča za ostale aktivnosti v reaktorski zgradbi oziroma v primarnem krogu elektrarne. Med ključnimi modifikacijami v tem delu je bilo zmanjšanje napetosti zvarov na priključnih cevovodih na reaktorsko posodo. Dela so potekala v izjemno zahtevnem delovnem okolju; obsegala so stiskanje zvarov v inšpekcijskih odprtinah reaktorskega bazena. To so izjemno občutljive operacije, ki so jih ekipe NEK v sodelovanju s pogodbenimi partnerji izvedle zgledno na vseh področjih – od kvalitete, načrtovane časovnice do varnosti, povezane tako z delavci kot elektrarno.

Poleg tehnoloških posodobitev, med katerimi so nestandardne vsebine remonta, so v polnem teku tudi standardne aktivnosti, kot so preventivno vzdrževanje opreme, ki vključuje rotirajočo opremo (množico črpalk, različnih motorjev in ventilatorjev), merilne, regulacijske in stikalne naprave ter procesno računalniško opremo.

Končana je redna inšpekcija vodil sredične instrumentacije – preverjanje stanja 36 cevk, zunanjega premera 7,5 milimetra, dolžine med 25 in 28 metrov, skozi katere potuje detektor nevtronskega fluksa v reaktorsko sredico.

Z neporušnimi preiskavami se preverja tudi integriteta konstrukcijskih materialov, predvsem materialov primarnega kroga in reaktorskih delov ter uparjalnikov. Z eno od teh – metodo vrtinčnih tokov (Eddy Current Test) – so bile pregledane tudi cevi kondenzatorja, ki je del sekundarnega kroga elektrarne. Pregledanih je bilo okoli 8400 cevi v dveh od štirih komor kondenzatorja.

Sestavljanje posameznih sklopov visokotlačne turbine

Pri projektu zamenjave visokotlačne turbine, ki je ena od ključnih modifikacij letošnjega remonta, so postavljeni glavni deli, kot so spodnje ohišje, ležaji, nov rotor in zgornje ohišje. Sledijo obdelava in prenova regulacijskih ventilov, ponovno spajanje parnih cevovodov na ohišje ter potrebna instrumentacijska in elektro dela.

Še nekaj zanimivih podatkov: lopatice nove turbine so 3D, optimizirane za minimalne izgube in maksimalni izkoristek, zaradi česar pričakujemo okoli 10 MW več moči. To bo letno pomenilo približno 90 gigavatnih ur večjo proizvodnjo električne energije, s čimer bomo izkoristili še zadnjo možnost za povečanje zmogljivosti nuklearke, saj bo naša elektrarna s to tehnološko posodobitvijo dosegla največjo možno moč, ki jo lahko dosegajo jedrske elektrarne z dvema uparjalnikoma.

Neodvisni nadzor remontnih del

Zaradi zagotavljanja visoke ravni jedrske varnosti kakovost remontnih del stalno spremljajo tudi pooblaščene organizacije v okviru nadzora Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV). Pri neodvisnem nadzoru del poleg inšpektorjev URSJV sodelujejo: Elektroinštitut Milan Vidmar, Fakulteta za strojništvo, Inštitut Jožef Stefan, Inštitut za varilstvo, Inštitut za metalne konstrukcije iz Slovenije ter Ekonerg, Fakultet za elektrotehniku i računarstvo in Inštitut za elektroprivredu iz Hrvaške.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za junij 2024

Več
Poročilo

Letno poročilo: Leto dosežkov in izzivov

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več