O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Prvi teden remonta v NEK – sredica reaktorja uspešno izpraznjena

V NEK je po načrtovani zaustavitvi elektrarne v noči na ponedeljek, 1. aprila, stekel redni remont. To je prvi remont v podaljšani obratovalni dobi, na katero smo se v NEK pripravljali že zadnjih 20 let, saj smo v vsakem remontu dodatno posodabljali elektrarno. Tudi tokratni je kompleksen; začela so se prva dela na deloviščih — od preventivnega vzdrževanja, preverjanja in obnove opreme do pregleda stanja struktur ter tehnoloških posodobitev. Med vikendom so ekipe NEK že uspešno izpraznile sredico reaktorja in v bazen za izrabljeno gorivo prenesle vseh 121 gorivnih elementov, ki so 18 mesecev zagotavljali zanesljivo proizvodnjo električne energije.

Menjava goriva

Med vikendom so ekipe NEK v reaktorski zgradbi vzpostavile razmere za iznos 121 gorivnih elementov iz reaktorja — pred menjavo goriva, ko je elektrarna v tako imenovani hladni zaustavitvi, se sočasno dviga pokrov reaktorske posode in z vodo polni reaktorski bazen.

Transportni mehanizem omogoča podvodni prenos gorivnih elementov med reaktorsko zgradbo in bazenom za izrabljeno gorivo. Vse gorivne elemente, ki so bili od zadnjega remonta leta 2022 vir toplote za proizvodnjo električne energije, so naše operaterske posadke med vikendom iz reaktorja uspešno prenesle v bazen z izrabljenim gorivom. Sledi vizualna inšpekcija vseh gorivnih elementov, v zadnjem tednu pa še polnitev sredice za naslednji gorivni ciklus – zamenjava 53 gorivnih elementov s svežimi.

V jedrskih elektrarnah lahko gorivo menjujemo le med remontom – načrtovano zaustavitvijo elektrarne, saj je reaktorska posoda, ki je del primarnega sistema, med obratovanjem zaprta. Vse komponente primarnega sistema so popolnoma izolirane od okolja in umeščene v valjastem kovinskem zadrževalnem hramu, ki je znotraj železobetonske reaktorske zgradbe.

Obsežen remont glavnega generatorja, ki je v preteklem ciklusu proizvedel 7,735 milijarde kilovatnih ur električne energije

V prvem tednu so se na številnih deloviščih začela vzdrževalna dela. Med večjimi je obsežni remont glavnega generatorja z izvlekom rotorja in vsemi potrebnimi meritvami in preiskavami.

Menjava vodil sredične instrumentacije

Poteka tudi menjava vodil sredične instrumentacije. Gre za menjavo 36 cevk, zunanjega premera 7,5 milimetra, dolžine med 25 in 28 metrov, po katerih potuje detektor nevtronskega fluksa v reaktorsko sredico. Med obratovanjem elektrarne z njimi merimo nevtronski fluks, na podlagi teh meritev pa preverjamo projektne parametre sredice, računamo faktorje vročih kanalov ter kalibriramo izvensredično nuklearno instrumentacijo.

Sodelujoče ekipe s strokovnim znanjem zagotavljajo uspešnost remontnih del

Vsa remontna dela vodimo in nadziramo zaposleni v NEK v sodelovanju z zunanjimi izvajalci iz Slovenije in Hrvaške ter izvajalci specifičnih del v jedrski industriji iz mednarodnega okolja. V dnevnih konicah v NEK dela blizu 1500 oseb, ki s strokovnim znanjem in brezhibno izvedbo zagotavljajo uspešnost remontnih del.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več