O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Redni remont zaključen, NEK spet zagotavlja električno energijo

Nuklearna elektrarna Krško je bila danes, v torek, 29. oktobra 2019, ponovno vključena v elektroenergetski sistem. Po preverjanjih na nizki moči bomo postopoma zviševali moč elektrarne. V 28 dneh, redni remont se je začel 1. oktobra, smo opravili menjavo jedrskega goriva, preventivna vzdrževalna dela in deset večjih naložb s področja tehnološke nadgradnje.

Med remontom smo 56 od 121 gorivnih elementov, ki bodo zagotavljali vir energije za prihodnje leto in pol, zamenjali s svežimi. Izvedli smo obsežen standardni program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme. Z več sto nadzornimi testi smo preverili sisteme, strukture in komponente. 

Vsa dela so vodili in nadzirali zaposleni v NEK. Pri njihovi izvedbi pa je poleg njih sodelovalo še več kot 1400 delavcev zunanjih izvajalcev iz Slovenije in Hrvaške ter izvajalcev specifičnih del v jedrski industriji iz mednarodnega okolja. Kakovost remontnih del je nadzorovala Uprava RS za jedrsko varnost, spremljale pa so jih tudi pooblaščene organizacije.

Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več
Novica

Vlada RS se je tokrat na 106. redni seji sestala v NEK

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta analitični knjigovodja II

Več