O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Rekordna letna proizvodnja NEK

Poslovno leto v Nuklearni elektrarni Krško zaključujemo izjemno uspešno. V nedeljo, 28. decembra, na 398. dan neprekinjenega obratovanja, je letna proizvodnja elektrarne prvič v obratovalni dobi presegla 6 milijard kilovatnih ur električne energije v tekočem letu. NEK poslovno leto zaključuje z znatno nižjimi stroški od načrtovanih in znotraj predvidenega gospodarskega načrta. Tudi v letošnjem letu so bili vsi vplivi na okolje daleč pod upravno določenimi omejitvami.

Letos je je minilo 40 let od postavitve temeljnega kamna za elektrarno. Vrednost odločitve o izgradnji jedrske elektrarne potrjujejo obratovalna zanesljivost in predvidljivost, konkurenčnost proizvedene električne energije ter pozitivni okoljski učinki.

Izjemno pomembna je na podlagi ekonomske študije nedavno sprejeta odločitev lastnikov o podaljšanju obratovalne dobe NEK do leta 2043. Odločitev temelji na sistematičnem premisleku, da bo vir energije iz jedrske elektrarne tudi v naslednjih desetletjih konkurenčen v družbi ostalih energetskih virov.

Ob vstopu elektrarne v drugo polovico obratovalne dobe smo v NEK na novo ovrednotili naše strateške usmeritve in opredelili ključne cilje. Našo novo vizijo biti zgled jedrske varnosti in odličnosti na globalni ravni, smo podprli s tremi strateškimi dokumenti podjetja:

Kodeksom varnostne in poslovne etike, ki podaja osnovna načela našega etičnega in moralnega ravnanja;
Petletnim razvojnim načrtom, ki določa, kaj želimo doseči, opredeljuje politike oziroma usmeritve na ključnih področjih našega dela, ključne cilje za petletno obdobje, strategije za doseganje ciljev in akcijske načrte organizacijskih enot;
Sistemom vodenja, ki predstavlja bistvene elemente sodobnega vodenja in upravljanja gospodarske družbe s procesno naravnanostjo ter daje osnove za kakovostno participacijo vseh zaposlenih pri uresničevanju visokih ciljev.

Verjamemo, da so pred nami nova uspešna leta in desetletja varnega in stabilnega obratovanja ter ustvarjalnih odnosov z okoljem, v katerem delamo in živimo.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več