O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Remont prehaja v zaključno fazo, priključitev elektrarne na omrežje načrtovana v začetku drugega tedna novembra

Ekipe sodelavcev NEK in pogodbenih partnerjev z veliko zavzetostjo opravljajo remontna vzdrževalna dela, preverjajo opremo in sisteme ter izvajajo posodobitve; veliko so jih že končali, kot smo redno poročali na naši spletni strani. V reaktorski posodi so nameščeni gorivni elementi za naslednji gorivni ciklus, ki bo trajal do pomladi 2024. Pri projektu zamenjave visokotlačne turbine, ki je ključna komponenta obratovanja in opredeljuje dolžino trajanja remonta, pa bo pogodbeni partner potreboval več časa, kot je načrtoval. Skupaj z njim se v NEK osredotočamo na dokončanje del in vzpostavitev pogojev za ponovno obratovanje elektrarne, ki je predvideno v začetku drugega tedna novembra.

Zamenjava visokotlačne turbine, ki je del sekundarnega sistema elektrarne, vključuje tudi zamenjavo notranjih delov regulacijskih ventilov za dovod pare na visokotlačno turbino. V kompleksnem projektu so najprej odstranili turbino, ki je svojo nalogo opravljala od začetka obratovanja elektrarne. Sledilo je vstavljanje komponent nove turbine ter njihovo sestavljanje in povezovanje z ostalimi sistemi.

Pri večslojnem navarjanju in obdelavi sedišč ventilov na nove dimenzije je prišlo do zamude zaradi odpovedi dveh od štirih posebnih varilnih strojev, ki jih zunanji izvajalec Siemens ni mogel nadomestiti in je porabil več časa, kot je načrtoval, ter s tem neposredno vplival na dolžino remonta. Elektrarna bo zato ponovno priključena na omrežje nekaj dni kasneje.

V NEK delamo vse, kar je v naši moči, da izvajalec projekt kakovostno in čim prej konča, da lahko ponovno vzpostavimo pogoje za zagotavljanje neprekinjene, stabilne energetske oskrbe Slovenije in Hrvaške.

Končana vnos goriva v reaktor in 10-letni preventivni servis sistema kontrolnih palic

V minulem tednu so člani multidisciplinarne ekipe NEK z veliko zavzetostjo in natančnostjo sestavili reaktorsko sredico. Vseh 121 gorivnih elementov, med njimi 56 novih, je ponovno v reaktorski posodi. NEK je ena redkih elektrarn, v kateri iznos in vnos goriva v reaktorsko posodo izvedejo naši operaterji elektrarne.

Na sliki modri sij okrog gorivnega elementa v bazenu z izrabljenim gorivom – Čerenkov pojav
Na sliki modri sij okrog gorivnega elementa v bazenu z izrabljenim gorivom – Čerenkov pojav

Po zaprtju reaktorske posode – namestitvi reaktorske glave – so sledile priprave na polnitev primarnega sistema z vodo; sistem bo segret pred zagonom elektrarne.

Profesionalno delo je izjemnega pomena, saj so od brezhibnega rokovanja z gorivom odvisni tudi popolna celovitost goriva in dolgoročna stabilnost ter varnost obratovanja. Veliko zanesljivost obratovanja je NEK dokazala tudi v preteklem 18-mesečnem ciklusu, ko smo 513 dni nemoteno zagotavljali elektriko med epidemijo med zaprtjem države in v izjemno sušnem ter vročem poletju.

Uspešno je končan tudi 10-letni preventivni servis sistema kontrolnih palic reaktorja. Sistem je namenjen uravnavanju moči reaktorja ter ima pomembno vlogo pri zaustavitvah in zagonih elektrarne.

Obsežna preverjanja kondenzatorja

Naše delovne ekipe so v teh dneh opravile tudi obsežen pregled in oceno stanja glavnega kondenzatorja, ene ključnih komponent v sekundarnem krogu elektrarne. Kondenzator sestavljajo štiri komore s po 8400 cevmi skupaj jih je torej kar 33600. Opravljen je bil tudi vizualni pregled z obeh strani ter pregled korozijskih etalonov. Ocene po pregledu so potrdile ustrezno stanje kondenzatorja za dolgoročno obratovanja.

Na koncu projektnih in vzdrževalnih del bodo v naslednjih dneh na vrsti številna preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme ter nadzorna testiranja.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več