O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Remont v NEK – polovica aktivnosti že uspešno končanih

Zahvaljujoč dobri pripravi del in visoki profesionalnosti vseh ekip potekajo načrtovana remontna dela v NEK 24 ur na dan vse dni v tednu. Za ta remont je bilo napisanih okoli 4000 delovnih nalogov, ki obsegajo okoli 30000 aktivnosti; od teh jih je približno polovica, 14300, že uspešno zaključenih.

Po prestavitvi gorivnih elementov iz reaktorja v bazen za izrabljeno gorivo so se začela tudi ostala dela v reaktorski zgradbi. Med drugim tako v teh dneh poteka preventivno vzdrževanje komponent primarnega kroga – testiranje in nastavitev dveh varnostnih ventilov tlačnika, ki ščiti primarni sistem pred previsokim tlakom.

30-dnevni remont je organiziran po fazah. Prva zajema zaustavitev elektrarne in pripravo delovnih razmer, sledi najintenzivnejša faza remontnih del, ki traja približno dva tedna, medtem ko zaključna faza vključuje priprave na ponovni zagon elektrarne.

V teh dneh se zaključuje pregled obeh uparjalnikov z metodo vrtinčnih tokov (Eddy Current Test). Gre za pregled, ki ga izvedemo v vsakem drugem remontu in zajame približno 50 odstotkov cevi oz. več kot 5400 cevi obeh uparjalnikov. Ker gre za zahtevno aktivnost, se priprave z usposabljanjem na maketah začnejo že mesece pred remontom.

V celoti je končan tudi program visokotlačnega izpiranja trdnih usedlin v cevnem snopu obeh uparjalnikov, ki poteka pri tlaku 590 barov. Končana je tudi podrobna vizualna inšpekcija za ugotavljanje čistosti cevnih sten ter iskanje morebitnih tujkov v uparjalnikih. S temi različnimi metodami zagotavljamo učinkovito delovanje uparjalnikov v naslednjem 18-mesečnem gorivnem ciklusu.

Po vzdrževalnih delih na rotorju in statorju poteka tudi ponovno sestavljanje glavnega električnega generatorja, čemur bo sledilo preizkušanje tesnosti pred ponovnim zagonom.

Med 16 modifikacijami, kolikor jih zajema tokratni remont, je tudi namestitev novega toplotnega izmenjalnika sistema za hlajenje komponent. Ta je že uspešno nameščen in priključen na sisteme za hlajenje komponent ter sistem varnostne oskrbovalne vode. Varilska dela so končana.

Modifikacija izmenjalnika sistema za hlajenje komponent je zasnovana v dveh delih. Najprej smo v remontu 2022 zamenjali prvi izmenjalnik, drugega pa v tem remontu. Izmenjalnik zagotavlja odvod toplote v vseh fazah obratovanja elektrarne.

Varnost in zdravje pri delu imata prednost

Remontni plan je obsežen, aktivnosti so načrtovane po urah. Dela potekajo neprekinjeno. Poleg posodobitev potekajo tudi številna vzdrževalna dela, preventivni pregledi in nadzorna testiranja. V NEK visoko prioriteto pri izvedbi del namenjamo tudi varnosti in zdravju pri delu saj so nekatera remontna dela še posebej specifična in zahtevna.

Pravi podvig je bila tako menjava požarnega javljalnika pod vrhom 70 metrov visoke reaktorske zgradbe. Poseg je tehnično brezhibno, upoštevajoč vsa pravila varnega dela, izvedel sodelavec našega instrumentacijskega vzdrževanja z alpinističnimi sposobnostmi.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več