O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Na Bledu je 20. oktobra 2021 potekal 15. sestanek Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganji, izkoriščanjem in razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško.

Sestanku sta predsedovala slovenski minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in hrvaški minister za gospodarstvo in trajnostni razvoj Tomislav Ćorić.

Meddržavna komisija se je seznanila z delovanjem elektrarne od zadnjega zasedanja komisije, ki je bilo julija lani, obravnavali pa so tudi izpolnjevanje ciljev tretje revizije Programa razgradnje NEK in Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega jedrskega goriva iz NEK ter začetek priprave četrte revizije teh programov.

Meddržavna komisija je razpravljala še o poročilu o stanju zbranih sredstev v slovenskem in hrvaškem skladu za financiranje razgradnje in shranjevanja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva NEK in določila termin naslednjega sestanka komisije, ki bo v prvi polovici prihodnjega leta na Hrvaškem.

"NEK dosega odlične delovne, varnostne in ekonomske rezultate ter obratuje varno, zanesljivo in odgovorno do okolja v katerem je," je po srečanju izjavil Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo. "Srečanje meddržavne komisije je priložnost, da državi obravnavata tudi vsa druga operativna vprašanja v zvezi z izvajanjem določb meddržavne pogodbe, in to smo danes tudi uspešno naredili."

Po srečanju je hrvaški minister za gospodarstvo in trajnostni razvoj dr. Tomislav Ćorić dejal: "Vesel sem, da smo danes začeli s četrto revizijo programa in imenovali koordinacijski odbor, ki bo v naslednjih nekaj letih olajšal pripravo vseh prihodnjih aktivnosti, ki so pred nami. Zahvaljujem se slovenski strani za dobro sodelovanje."

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več