O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Slovenski in hrvaški evropski poslanci obiskali NEK: »Jedrska energija je zanesljiva in lahko omogoči energetsko samozadostnost«

Na uradnem obisku v NEK smo v petek gostili slovenske in hrvaške evropske poslance in poslanke ter posavske poslance Državnega zbora RS. Pred tem so obiskali GEN energijo. Poslankam in poslancem smo predstavili dosežke na področju  proizvodnje električne energije v jedrski elektrarni, Skupina GEN in agencija ARAO pa svoje razvojne načrte.  Poslanci obeh držav so podprli nadaljevanje proizvodnje iz domačih jedrskih zmogljivosti za dolgoročno oskrbo z nizkoogljično električno energijo in opozorili, da je EU zanemarila energetsko varnost in danes plačuje veliko ceno za neodgovorno energetsko politiko.

Stane Rožman, predsednik uprave NEK, in Saša Medaković, član uprave NEK, sta ob obisku izrazila zadovoljstvo ob priložnosti, da pomembnim deležnikom predstavita rezultate in načrte elektrarne: »NEK je dober primer sodelovanja dveh držav. V obdobju soočanja z izzivi podnebne in energetske krize je s svojo zanesljivostjo in predvidljivostjo pomemben dejavnik zagotavljanja stabilnosti delovanja elektroenergetskih sistemov Slovenije in Hrvaške.«

Beseda je tekla tudi o aktualnih energetskih izzivih v obeh državah ter Evropi in o tem, da mora zeleni prehod upoštevati spremenjene okoliščine ter biti  vzdržen, EU pa mora diverzificirati svoje energetske vire.  

Izjave predstavnikov slovenskih ter hrvaških evropski poslancev in vodstev GEN Energije, NEK in ARAO – Agencije za radioaktivne odpadke, so podane v nadaljevanju.

Poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič (Slovenija):

»Najlepša hvala predstavnikom NEK, GEN Energije in ARAO za predstavitev posavske energetike in njihovih razvojnih načrtov. Hvala kolegicam in kolegom iz Evropskega parlamenta in Državnega zbora RS za sprejem mojega povabila v Krško, Posavje, v pomembno energetsko regijo.

EU je zanemarila energetsko varnost in danes plačuje veliko ceno za neodgovorno energetsko politiko in veliko energetsko odvisnost od Rusije. Jedrska energija je v Taksonomiji, ki jo je sprejela EU, uvrščena med vire energije, ki omogočajo prehod v nizkoogljično družbo. V Sloveniji in v vseh državah EU moramo poiskati rešitve za stabilno oskrbo z električno energijo in ostalimi energenti v prihodnje.  Izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem omogoča dolgoročno zanesljivo oskrbo z nizkoogljično električno energijo po konkurenčnih cenah. Slovenska vlada mora čim prej začeti s postopkom umeščanje JEK 2 v prostor.

Slovenija in Hrvaška imata dobre izkušnje pri delovanju NEK. Za Slovenijo je pomemben tudi LNG terminal na Krku na Hrvaškem, zato je prav, da nadaljujemo pogovore med državama o sodelovanju na področju energetike.«

Poslanec Evropskega parlamenta Karlo Ressler (Hrvaška):

»Ruska agresija na Ukrajino in povečana geopolitična negotovost sta poziv Evropi, naj se vrne k politikam zdravega razuma, zlasti v energetiki. Jedrska energija lahko pomembno prispeva k energetski neodvisnosti, zanesljivosti oskrbe in ustvarjanju zadostne količine čiste, nizko - ogljične elektrike. Nuklearna elektrarna Krško to počne že štiri desetletja z zanesljivo proizvodnjo z najvišjimi varnostnimi standardi. Zato se želimo v Krškem dodatno seznaniti z delovanjem največjega elektroenergetskega objekta v Sloveniji in na Hrvaškem ter podpreti nadaljnji razvoj tesnega sodelovanja med državama na področju energetike.«

Blaž Košorok, generalni direktor GEN energije:

»V luči geopolitičnih in energetskih dogajanj, ki so Evropsko unijo potisnila pred največje izzive doslej, sta naš skupni razvoj in prihodnost močno odvisna od uspešne stabilizacije trenutno nedelujočih energetskih trgov in hkrati nujno potrebnih investicij v neodvisno energetsko oskrbo, osnovano na realnih temeljih. S poslanci v Evropskem parlamentu, posavskimi poslanci in župani smo danes obravnavali ključne razvojne izzive in priložnosti. Predstavili smo jim Vizijo 3+1 Skupine GEN, ki z odporno energetsko mešanico jedrske in obnovljivih virov energije zagotavlja dolgoročno energetsko varnost tako Sloveniji kot širši regiji.

Izpostavili smo, da vključitev jedrske energije v taksonomijo financiranja trajnostnih virov energije prinaša pomembno sporočilo gospodarstvu in predvsem finančnim institucijam in vlagateljem glede trajnostne uporabe jedrske energije za dolgoročno oskrbo z nizkoogljično električno energijo. Družbi GEN pa pomeni dodatno spodbudo pri načrtovanju projekta izgradnje nove jedrske elektrarne v Krškem (JEK2) z možnostjo dostopa do novih virov financiranja.

V številnih evropskih državah javna podpora jedrski energiji narašča in tudi v Sloveniji se krepi zavedanje o pomenu domačih jedrskih zmogljivosti za stabilno, zadostno, okolju in podnebju prijazno ter vsem dostopno oskrbo z električno energijo. Za razliko od uvoženih fosilnih virov znamo elektriko iz energije jedra v Sloveniji proizvajati doma, v Krškem. Slovenija ima kot jedrska država danes priložnost in odgovornost, da svoje dragoceno znanje in izkušnje uspešno prenese v izgradnjo nove jedrske elektrarne, ki bo tudi prihodnjim generacijam omogočila razvoj in kakovostno življenje, kot smo ga uživali doslej.«

Direktor ARAO, Agencije za radioaktivne odpadke, mag. Sandi Viršek:

»Slovenija je država, kjer je za ravnanje z radioaktivnimi odpadki ustrezno poskrbljeno. Javno gospodarsko službo ravnanja z radioaktivnimi odpadki v Sloveniji izvaja ARAO - agencija za radioaktivne odpadke. Na ARAO se zavedamo naše vloge in odgovornosti v verigi zagotavljanja nemotene dobave energentov v prihodnosti, zato glavnino aktivnosti usmerjamo v čimprejšnjo izgradnjo odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem. Ob tem pa si stalno prizadevamo tudi za dobro sodelovanje na meddržavni ravni, posebno še s hrvaškimi kolegi na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. Veseli nas, da že več let uspešno sodelujemo, si izmenjujemo izkušnje, nova znanja in dobre prakse. Verjamemo, da usklajeno meddržavno sodelovanje na vseh ravneh v naši panogi lahko vodi do učinkovitih rešitev za energetsko preskrbo v prihodnje.«

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več