O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Taksonomija: Jedrska energija kot del rešitve za dosego podnebne nevtralnosti Evropske unije

Globalno segrevanje, nenadzorovana rast cen električne energije sta realna skrb članic Evropske unije. Prav tako se povečuje zavedanje, da je treba biti neodvisen od različnih geopolitičnih ciljev, da je potrebno imeti zanesljivo in ekonomsko dostopno preskrbo, ki zagotavlja razvoj tehnologij na evropskih tleh z visoko dodano vrednostjo. V NEK pozdravljamo pozitivno in realno zavedanje držav članic EU, ki so podale pobudo za vključitev jedrske energije v taksonomijo. Prepričani smo, da v klasifikacijsko shemo za trajnostno financiranje sodijo tudi jedrski projekti.  

Odločitev Evropske komisije za uvrstitev jedrske energije med trajnostne vire po kriterijih taksonomije v NEK razumemo kot jasno sporočilo načrtovalcem energetskih strategij, da  lahko uporaba jedrske energije pospeši razogljičenje. Istočasno je sporočilo finančnim institucijam in zasebnemu sektorju, da je v naložbe na področju jedrske energije vredno investirati.

Pot do razogljičenja energetike ter preobrazbe gospodarstva in družbe v širšem smislu je torej nakazana: jedrska energija z roko v roki z obnovljivimi viri je prava in realna izbira, ki je na voljo že danes ali kot pravi komisarka za finančne storitve EU Mairead McGuinness Evropska unija zavezana doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2050 in mora uporabiti vsa razpoložljiva orodja, da to doseže.

Novica

Remont v NEK – polovica aktivnosti že uspešno končanih

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta tehnik za radiološki nadzor

Več
Novica

Posavski Mladi genialci ponovno pokazali odlično poznavanje energetike

Več