O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Tudi Evropski parlament podprl vključitev jedrske energije v taksonomijo

Kot so po glasovanju v Evropskem parlamentu zapisali v sporočilu za javnost poslanci ne nasprotujejo vključitvi dejavnosti, povezanih z jedrsko energijo in plinom, v tako imenovano taksonomijo. Ta vključuje nekatere dejavnosti, povezane z jedrsko energijo in plinom, pod določenimi pogoji na seznam okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnosti.

Komisija meni, da imajo v času zelenega prehoda zasebne naložbe v dejavnosti, povezane z jedrsko energijo in plinom, pomembno vlogo. Zato je predlagala, da se nekatere dejavnosti, povezane s fosilnim plinom in jedrsko energijo, vključijo med prehodne dejavnosti, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb. Vključitev je časovno omejena, zanjo pa veljajo posebni pogoji in zahteve glede preglednosti.

V NEK pozdravljamo rezultate glasovanja v Evropskem parlamentu, ki odraža zavedanje članic in članov parlamenta, da  moramo pri soočanju s podnebno in energetsko krizo uporabiti vse nizkoogljične vire, katerih pomemben del je tudi jedrska energija.

Odločitev Komisije in parlamenta potrjuje ustreznost strateške usmeritve NEK v stalno posodabljanje elektrarne in izpolnjevanje najvišjih standardov jedrske energetike za zagotovitev dolgoročne rabe jedrske energije oziroma za podaljšanje njene obratovalne dobe do leta 2043, kar je predmet upravnih postopkov, ki potekajo. 

Proizvodnja električne energije v NEK dosega 40 % vse v Sloveniji proizvedene električne energije ter pokriva približno 20 % porabe v Sloveniji in 15 % na Hrvaškem, podpira izpolnjevanje okoljskih zavez in povečuje samooskrbo ter s konkurenčno proizvodno ceno električne energije tudi sprejemljivost cen za gospodinjstva in konkurenčnost gospodarstva.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za junij 2024

Več
Poročilo

Letno poročilo: Leto dosežkov in izzivov

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več