O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

URSJV z odločbo potrdila izvedbo 3. občasnega varnostnega pregleda

Nuklearna elektrarna Krško (NEK), ki ima sicer časovno neomejeno obratovalno dovoljenje, mora v skladu z veljavno slovensko zakonodajo vsakih deset let opraviti obsežen občasni varnostni pregled. Prvi tak pregled je bil končan leta 2003, drugi leta 2013. Končan je tudi tretji (3rd Periodic Safety Review, PSR3).

Potekal je v skladu s slovensko zakonodajo in smernicami Mednarodne agencije za atomsko energijo in je obsegal področja objekta, varnostnih analiz, obratovanja in uporabe obratovalnih izkušenj, vodenja, okolja, varstva pred sevanji in fizične zaščite. Za pregled fizičnega varovanja, ki je potekal vzporedno, je Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) izdala odločbo avgusta letos; akcijski plan se že izvaja. Za preostali, obsežnejši del pregleda je URSJV v ponedeljek, 4. decembra 2023, izdala odločbo, s katero potrjuje poročilo o občasnem varnostnem pregledu; obsega dva dokumenta: The 3rd NEK Periodic Safety Review – Summary Status and Global Assessment of Plant Status in Implementation Action Plan.

S tem NEK izpolnjuje pogoj za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za obratovanje objekta. Mora pa NEK izvedbo načrta sprememb in izboljšav zaključiti najkasneje do začetka decembra 2028 ter o poteku vsakega pol leta poročati URSJV.

Po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja za podaljšanje obratovanja NEK do leta 2043, ki ga je pristojno ministrstvo izdalo v začetku leta, in končanem Programu nadgradnje varnosti je NEK s to odločbo izpolnila še zadnjo upravno zahtevo za podaljšanje obratovanja NEK.

Novica

Remont v NEK – polovica aktivnosti že uspešno končanih

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta tehnik za radiološki nadzor

Več
Novica

Posavski Mladi genialci ponovno pokazali odlično poznavanje energetike

Več