O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

V Krškem jubilejno 10. tekmovanje Mladi genialci

V Kulturnem domu Krško je včeraj potekalo zaključno tekmovanje Mladi genialci, ki ga organizirata GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško. Sodelovalo je 21 ekip iz 18 srednjih elektrotehniških in strojnih šol ter tehniških gimnazij iz vse Slovenije.

Šolske ekipe s po tremi dijaki so navdušile s poznavanjem energetskih tem in mladostno energijo. Po napetih uvodnih dveh krogih se je v finalu najbolje izkazala ekipa Tehnične gimnazije Šolskega centra Novo mesto. Drugo mesto so zasedli dijaki Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana, tretje mesto pa ekipa elektrotehnične smeri Šolskega centra Krško-Sevnica.

Mlade ume so na zaključnem kvizu bodrili navijači, mentorji in ravnatelji. Zbrane sta nagovorila generalni direktor družbe GEN energija dr. Dejan Paravan in Gorazd Pfeifer iz Nuklearne elektrarne Krško. »Kviz Mladi genialci je eden od načinov, s katerimi v Skupini GEN energetiko mladim približamo neposredno, iz prve roke, jih na tak način opolnomočimo z informacijami in jih hkrati skušamo navdušiti za morebitno izbiro poklica na tem področju. Energetika ponuja mnoge priložnosti za razvoj in osebno rast, predvsem pa mladim omogoča, da s svojim delom uresničujejo svoje poslanstvo in pomembno prispevajo k reševanju največjih izzivov prihodnosti. K sodelovanju nam s pomočjo mentorjev vselej uspe pritegniti najbolj zagnane, radovedne ter vztrajne učence in dijake, ki bodo svojo poklicno pot morda uresničevali v naših vrstah,« je poudaril dr. Paravan.

Gorazd Pfeifer iz NEK je poudaril pomen kviza o energetiki kot temi, ki pomembno vpliva na način življenja, vsakodnevno in dolgoročno: »Več kot očitno je, da s pretvarjanjem energij oziroma z uporabo energije zelo močno vplivamo na našo bližnjo in daljno okolico, na naravo, na podnebje edinega planeta, ki ga imamo. Pozivam vas, mlade, da razmišljate globalno, se spodbujate pri trajnostnih odločitvah in celovito ocenite, kaj je smiselno in optimalno. Odločitve so potrebne in pomembne, za to pa je potrebno znanje.«

S projektom Mladi genialci organizatorji krepimo razumevanje energije ter njene vrednosti za družbo in posameznika. Mlade tako že vrsto let spodbujamo k poglobljenem proučevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih in obnovljivih virih, podnebnih spremembah ter jedrski energiji kot temeljnem viru nizkoogljične mešanice prihodnosti. Razumevanje teh vsebin je nujno za sprejemanje dobrih odločitev, kakšna bo naša skupna energetska prihodnost.

V šolskem letu 2022/23 se je na tekmovanje prijavilo skupno 25 programov srednjih elektrotehniških in strojnih šol ter tehniških gimnazij iz vse Slovenije. Dijaki so svoje znanje nadgrajevali s posebej pripravljenim strokovnim gradivom. Več kot 200 se jih je udeležilo delavnic v Informacijskem središču GEN v Krškem, kjer so se posvetili osnovam energetike in energije, radioaktivnosti kot naravnemu pojavu, v mobilnem laboratoriju radiološke zaščite NEK pa so spoznavali značilnosti različnih vrst sevanja.

Novica

Remont v NEK – polovica aktivnosti že uspešno končanih

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta tehnik za radiološki nadzor

Več
Novica

Posavski Mladi genialci ponovno pokazali odlično poznavanje energetike

Več