O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

V letu 2020 je NEK proizvedla več kot 6 milijard kilovatnih ur električne energije

Nuklearna elektrarna Krško je drugič v obratovalni dobi proizvedla več kot 6 milijard kilovatnih ur električne energije; prvič leta 2014. Dosežena proizvodnja je za dober odstotek višja od načrtovane in je rezultat kakovostno opravljenega remonta 2019, skrbnega obratovalnega nadzora in premišljenega vzdrževanja, kot tudi ugodne hidrologije in z njo povezanim dobrim termodinamičnim izkoristkom elektrarne. Je tudi odraz velike zavzetosti sodelavcev ter učinkovitega in proaktivnega odziva NEK po pojavu pandemije novega koronavirusa.

V letu 2021 bodo naši izzivi ohranjanje visoke ravni varnosti in obratovalne učinkovitosti ter uspešna izvedba spomladanskega remonta, zaključevanje projektov Programa nadgradnje varnosti in upravni postopki oziroma presoje podaljšanja obratovalne dobe elektrarne – ob vseh negotovostih nadaljnjega poteka pandemije.

Novica

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta upravitelj prehrambnega obrata

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent splošnih zadev

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za januar 2024

Več