O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

V NEK pripravljeni na prvi redni remont v podaljšani obratovalni dobi

V Nuklearni elektrarni Krško (NEK) se bo v ponedeljek, 1. aprila, po zaustavitvi elektrarne začel redni remont, ki bo trajal mesec dni. V tem obdobju bomo zamenjali gorivo, opravili preventivne preglede in vzdrževalne posege ter nadzorna testiranja. Tudi v prvem remontu v podaljšani obratovalni dobi elektrarne nadaljujemo politiko uvajanja stalnih tehnoloških izboljšav. V 33. obratovalnem ciklusu, ki se je začel po koncu remonta 7. novembra 2022, smo izpolnili vse upravne zahteve za dolgoročno obratovanje. Pridobili smo okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovanja do leta 2043. S prvo prestavitvijo izrabljenega goriva v suho skladišče smo končali obsežno tehnološko nadgradnjo in s tem povečali odpornost elektrarne na malo verjetne ekstremne naravne in druge pojave ter izpolnili odločbo Uprave RS za jedrsko varnost. Tretji občasni varnostni pregled je potrdil, da NEK izpolnjuje pogoje za podaljšanje veljavnosti obratovalnega dovoljenja. Izpolnjevanje načrta sprememb in izboljšav, ki ga moramo končati do decembra 2028, že poteka.

Ob doslednem upoštevanju obratovalnih in okoljskih omejitev je v iztekajočem se gorivnem ciklusu NEK proizvedla 7,735 milijarde kilovatnih ur električne energije. Tudi med lanskimi poletnimi vodnimi ujmami je potrdila svojo odpornost in visoko obratovalno zanesljivost; obratovala je s polno močjo. Visoko varnostno kulturo ter strokovnost in zavzetost so zaposleni in poslovni partnerji potrdili tudi lani oktobra, ko smo med izrednim remontom učinkovito in kakovostno odpravili odstopanje na sistemu varnostnega vbrizgavanja. Zaradi izrednega remonta je bila proizvodnja v 33. gorivnem ciklusu približno 8 odstotkov nižja od načrtov.

Kakovostno opravljena remontna dela so temelj za zanesljivo obratovanje

Po temeljitih pripravah se bo v ponedeljek, 1. aprila 2024, z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja začel redni remont, ki bo trajal predvidoma do 1. maja. Pripravljenih je več kot 4000 delovnih nalogov; načrtujemo 30 000 remontnih aktivnosti. Ker bo to prvi redni remont v podaljšani obratovalni dobi elektrarne, bo ob menjavi goriva, standardnem nadzoru, vzdrževanju in posodabljanju opreme pomembno tudi preverjanje vpliva staranja na komponente, sisteme in strukture.

Ob zamenjavi 53 gorivnih elementov s svežimi bodo osrednja dela obsegala preventivno vzdrževanje tehnološke opreme, pregled stanja tehnoloških struktur in preverjanje tlačnih pregrad v skladu s pripadajočimi programi, ki zajemajo vso varnostno opremo in njene sklope. Gre za procesa preverjanja in obnove opreme, da bi zagotovili njeno zanesljivo delovanje med obratovanjem. Večina opreme, ki je vgrajena v jedrsko elektrarno, se lahko vzdržuje le, ko je elektrarna zaustavljena in ohlajena.

Vse remontna dela vodimo in nadziramo zaposleni v NEK; med remontom se nam pridružijo tudi zunanji izvajalci iz Slovenije in Hrvaške ter izvajalci specifičnih del v jedrski industriji iz mednarodnega okolja. Tudi letos bo v NEK sodelovalo več kot 1000 delavcev zunanjih izvajalcev. Remontna dela bo nadzorovala Uprava RS za jedrsko varnost, spremljale pa jih bodo tudi pooblaščene organizacije in po remontu podale svoje strokovno mnenje.

Večja vzdrževalna dela:

-             remont povezovalnega ventila na sistemu za hlajenje varnostnih komponent,

-             remont motorno gnane črpalke pomožne napajalne vode,

-             zamenjava kompenzacijskega spoja med kondenzatorjem in turbino,

-             remont glavnega električnega generatorja,

-             servis in menjava olja na polarnem dvigalu zadrževalnega hrama,

-             lasersko snemanje stanja tesnilne prirobnice reaktorja,

-             zamenjava vodil detektorjev nevtronskega fluksa v sredici,

-             neporušna inšpekcija cevi uparjalnikov z vrtinčnimi tokovi,

-             dodatni in redni pregledi zvarov cevovodov, ki se vbadajo na primarni zanki,

-             pregled razbremenilnih ventilov na obeh pregrevalnikih pare in izločevalnikih vlage,

-             delna menjava kablov na sistemih razsvetljave reaktorske zgradbe,

-             izpiranje cevnih snopov uparjalnikov,

-             pregled izmenjalnika za hlajenje varnostnih komponent z vrtinčnimi tokovi,

-             pretesnitev oljnega sistema glavnega transformatorja.

Ohranjamo politiko stalnih tehnoloških izboljšav

V NEK na podlagi lastnih in tujih obratovalnih izkušenj ter upravnih zahtev in standardov posodabljamo opremo. Tako povečujemo jedrsko varnost.  S posodobitvami oziroma modifikacijami povečujemo tudi razpoložljivost in zmogljivost elektrarne.

S prvim remontom v podaljšani obratovalni dobi nadaljujemo politiko upravljanja elektrarne z uvajanjem stalnih tehnoloških izboljšav. Tako bomo v letošnjem remontu izvedli 16 modifikacij. V podporo dolgoročnemu obratovanju bomo zamenjali tudi drugi toplotni izmenjalnik v sistemu za hlajenje varnostnih komponent (prvi je bil zamenjan v remontu 2022), posodobili napajalni sistem kontrolnih palic in zamenjali prikazovalnik položaja kontrolnih palic.

Za izboljšanje termodinamičnega izkoristka bomo zamenjali prvi dve vrsti statorskih lopatic leta 2022 vgrajene visokotlačne turbine s pripadajočim novim dušilnim obročem; tako bomo omogočili obratovanje visokotlačne turbine v optimalni obratovalni točki.

V stikališču NEK bomo v 400-kilovoltnih poljih zamenjali sekundarno opremo in obe transformatorski polji opremili z novima računalnikoma polj.

Večjo obratovalno učinkovitost bodo omogočile boljše vsisne razmere črpalk hladilnih stolpov, boljši obratovalni nadzor nad sistemi pa vgradnja ultrazvočnega merilnika nivoja v zanki primarnega hladila ter vgradnja sistema za nadzor transformatorjev lastne rabe.

V skladu z našo zavezo o zagotavljanju visoke ravni varnosti in zdravja pri delu bomo izvedli posodobitve, ki bodo zagotovile varne dostope ter varno delo na višini na najbolj izpostavljenih in pogosto uporabljenih lokacijah v reaktorski zgradbi.

NEK v desetletjih delovanja izpolnila pričakovanja pionirjev jedrske tehnike

V začetku decembra bo 50 let od simboličnega začetka gradnje elektrarne. Avgusta 1974 je bilo izdano lokacijsko dovoljenje ter podpisana glavna pogodba o gradnji NEK in dobavi goriva. Elektrarna je bila zgrajena prej kot v sedmih letih; poskusno je začela obratovati jeseni 1981. V desetletjih obratovanja smo zgradili kompetenten in zavzet kolektiv, ki z odgovornim upravljanjem, dobrim vzdrževanjem ter premišljenimi posodobitvami zagotavlja visoko obratovalno učinkovitost elektrarne. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo izpolnili in verjetno presegli pričakovanja vizionarskih pionirjev jedrske tehnike v svojem okolju, saj bo NEK vsaj še dve desetletji porabnikom v Sloveniji in na Hrvaškem zagotavljala električno energijo po sprejemljivi ceni. Predvidljivost in stabilnost njenega obratovanja v vseh vremenskih razmerah sta pomembni za odjemalce, a tudi za zanesljivo delovanje elektroenergetskih sistemov. Ob tem NEK močnostne prehodne pojave v omrežju stabilizira s svojo veliko rotirajočo maso. S svojim nizkim ogljičnim odtisom pomaga ohranjati naravno okolje in izpolnjevati okoljske zaveze.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za junij 2024

Več
Poročilo

Letno poročilo: Leto dosežkov in izzivov

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več