O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

V NEK smo že presegli načrtovano proizvodnjo za leto 2018

V Nuklearni elektrarni Krško smo v petek, 28. december 2018 dosegli načrtovano letno proizvodnjo 5,43 milijarde kilovatnih ur električne energije. Doseženi rezultat, ki mu ob zanesljivosti delovanja dodatno vrednost dajejo visoki mednarodno primerljivi kazalci in dosledno upoštevanje vseh upravnih in okoljskih omejitev, je odraz naše odločenosti, da bomo zgled jedrske varnosti in odličnosti na globalni ravni, kot smo opredelili našo vizijo.

Jedrske elektrarne — hrbtenica brezogljičnega energetskega sistema Evrope

Za izpolnitev vedno večjih zahtev po zanesljivi, cenovno dostopni in čisti električni energiji na državni ravni bi morala dolgoročna strategija elektroenergetske oskrbe sloneti na jedrski energiji in obnovljivih virih. Tudi Evropska komisija ugotavlja, da lahko jedrske elektrarne tvorijo hrbtenico brezogljičnega energetskega sistema Evrope. Energetski koncept za EU do leta 2050 jasno kaže, da je cena električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce najnižja v scenariju, ki predvideva najvišji delež jedrske energije.

Slovenija je v letošnji analizi Svetovnega energetskega sveta (WEC) pridobila štiri mesta in se po indeksu svetovne energetske trileme med 125 državami uvrstila na šesto mesto. Poročilo Energy Trilemma Index 2018 ocenjuje  rezultate oziroma napredek  držav pri vseh elementih tako imenovane  energetske trileme, torej na področjih energetske varnosti, dostopnosti energije in okoljske trajnosti. Zanesljivost in predvidljivost proizvodnje električne energije v Nuklearni elektrarni Krško, njena nizkoogljičnost ter nizka proizvodna cena zagotovo predstavljajo učinkovite odgovore na vprašanja energetske trileme.

Mednarodne primerjave uvrščajo NEK med najboljše na svetu

Strokovna revija Nuclear Engineering International je po letnem kazalcu zmogljivosti elektrarn primerjala 341 elektrarn in NEK uvrstila na visoko 23. mesto. NEK dosega 99,1-odstotno zmogljivost (razmerje med dejansko in možno proizvodnjo). Visoka zanesljivost in predvidljivost v NEK proizvedene električne energije je izjemna dodana vrednost za elektroenergetska sistema Slovenije in Hrvaške.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za junij 2024

Več
Poročilo

Letno poročilo: Leto dosežkov in izzivov

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več