O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

V Nuklearni elektrarni Krško se bo začel remont

V soboto, 8. aprila 2006, se bo z zaustavitvijo Nuklearne elektrarne Krško končal 21. gorivni ciklus in začel redni remont, ki bo predvidoma trajal do 10. maja. Gorivni ciklus ali življenjska doba reaktorske sredice traja od ene menjave goriva do naslednje, torej od remonta do remonta. 21. gorivni ciklus se je začel po zaključku remonta v začetku oktobra 2004 in je trajal 18 mesecev, kar je obratovalna usmeritev elektrarne tudi v prihodnje.

V preteklem letu je elektrarna proizvedla 5,6 milijarde kilovatnih ur električne energije, kar je največja letna proizvodnja, dosežena v dosedanjem obratovanju elektrarne. Kazalec zmogljivosti elektrarne je bil 98,55-odstoten. Ta rezultat pripisujemo predvsem prehodu na 18-mesečni gorivni ciklus, kakovostnemu vzdrževanju in obratovalnemu nadzoru, ustrezni tehnološki nadgradnji v daljšem obdobju in tudi ugodnim vremenskim razmeram, ki so omogočile obratovanje s polno zmogljivostjo skozi vse leto.

Elektrarna je obratovala znotraj upravnih omejitev glede na kriterije varnosti in vplivov na okolje. Vsi sevalni vplivi NEK na prebivalstvo v okolici so bili v letu 2005 ocenjeni pod 0,001 mSv na leto. Ocenjena vrednost je zelo nizka v primerjavi z letno dozno omejitvijo za prebivalstvo, ki je 1 mSv na leto in je tudi nižja od 0,1 % značilnega neizogibnega naravnega ozadja.

Ob običajnih remontnih delih so v tem remontu načrtovani naslednji posegi:

 • menjava in inšpekcija goriva in kontrolnih palic,
 • pregled 50 % U-cevi obeh uparjalnikov z metodo vrtinčnih tokov,
 • preventivna zamenjava dela sekundarnih cevovodov,
 • zamenjava enega od glavnih transformatorjev z obnovljenim,
 • pregled penetracij reaktorske glave z metodo vrtinčnih tokov in ultrazvokom,
 • v okviru medobratovalnih preizkušanj (ISI-program) bo opravljen obsežen pregled komponent primarnega sistema,
 • pregled opreme 400-kilovoltnega stikališča,
 • pregled in sanacija enega prelivnega polja jezu na Savi,
 • zamenjava kablov in spojnih elementov sistema za prikaz položaja kontrolnih palic,
 • preventiven pregled motorja reaktorske črpalke.

Med remontnimi zaustavitvami se izvajajo tudi načrtovane modifikacije, ki obsegajo izboljšave, dopolnitve ali spremembe opreme in tehnoloških sistemov elektrarne. Izhajajo iz svetovne prakse ali lastnih zahtev po zvišanju nivoja jedrske varnosti, zanesljivosti obratovanja in lažjega upravljanja z opremo. Namenjene so predvsem dvigu razpoložljivosti varnostne opreme in elektrarne v celoti in s tem tudi kakovosti in zanesljivosti obratovanja. Med letošnjim remontom bo opravljenih okvirno 30 modifikacij. Med njimi so večje:

 • zamenjava obeh nizkotlačnih turbin,
 • zamenjava štirih predgrelnikov napajalne vode uparjalnikov,
 • zamenjava ene proge potujočih rešetk sistema bistvene oskrbne vode,
 • razširitev in obnova procesnega informacijskega sistema,
 • nadaljevanje zamenjave analognega sistema radiološkega monitoringa.

Zaradi daljšega obratovalnega ciklusa in zaradi ohranjanja načrtovane dolžine remonta bo kakovost opravljenih del izrednega pomena. S kakovostno izvedbo načrtovanih del želimo doseči stabilno in varno obratovanje tudi v naslednjem, 22. gorivnem ciklusu, ki bo trajal 18 mesecev, predvidoma do oktobra 2007.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več