O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

V sredo, 26., in četrtek, 27. novembra, bo potekala državna Vaja NEK 2014

V Nuklearni elektrarni Krško je varnost vedno na prvem mestu. Tehnološke posodobitve ob visoko strokovnem kolektivu povečujejo zanesljivost in varnost obratovanja. Čeprav je sproščanje radioaktivnih snovi v okolje malo verjetno, odgovorno upravljanje jedrske elektrarne in upoštevanje varnostnih predpisov zahtevata, da smo ustrezno pripravljeni tudi za ta primer. Dobra pripravljenost omogoča učinkovito ukrepanje in blaži posledice nesreče, zato je pomembno, da svojo pripravljenost na morebitno nesrečo stalno izboljšujemo. Pripravljenost na radiološko nevarnost zaradi nesreče v NEK načrtujemo in vzdržujemo v elektrarni, na lokalni in državni ravni. Načrti zaščite in reševanja so na podlagi stroke izdelane zamisli zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči. Njihovo ustreznost preverjamo tudi z urjenji in vajami. V letošnji kombinirani državni Vaji NEK 2014, ki bo potekala 26. in 27. novembra, bomo sodelovali štabi civilne zaščite na lokalni, regijski in državni ravni, NEK, občine, ministrstva in vladne službe. Z njo bomo preverili učinkovitost organiziranosti ter pripravljenost in usposobljenost za primer nesreče v elektrarni.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več