O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Z vajo NEK 2016 bomo preizkusili našo pripravljenost na izredne dogodke

Danes, v sredo, 16. marca 2016, bomo z redno vajo v Nuklearni elektrarni Krško preizkusili našo pripravljenost za primer izrednega dogodka. Vaja bo del mednarodne vaje INEX 5. V vajo bo vključeno osebje elektrarne, pristojni državni organi, organi sosednjih držav in Mednarodna agencija za atomsko energijo.

Čeprav je verjetnost, da bi se med obratovanjem jedrske elektrarne zgodila jedrska nesreča z radiološkimi vplivi na okolje, zelo majhna, odgovorno upravljanje jedrske elektrarne in upoštevanje varnostnih predpisov zahteva, da načrtujemo in vzdržujemo pripravljenost za zaščito tudi za tak primer. Zaščitni ukrepi so opredeljeni v Načrtih zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, ki so izdelani in usklajeni na ravni elektrarne, lokalne skupnosti, regij ter države. V skladu z obratovalnim dovoljenjem načrte v NEK podrobno pregledamo vsaj vsaka tri leta in jih po potrebi nadgradimo.

Uspešnost načrtov je v veliki meri odvisna od dobre organiziranosti, usposobljenosti in odgovornega ravnanja vseh, zato jih posodabljamo na podlagi strokovnih spoznanj ter preizkušamo z rednimi urjenji in vajami. Decembra 2015 smo v Nuklearni elektrarni Krško izvedli vajo, v kateri so poleg dvesto udeležencev iz elektrarne sodelovali tudi predstavniki Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, Regijskega centra za obveščanje Brežice in Centra za obveščanje Republike Slovenije.

Načrti zaščite in reševanja za primer jedrske nesreče za elektrarno, lokalno okolje in državo so del strategije za zagotavljanje visoke stopnje jedrske varnosti. Najpomembnejši del zagotavljanja jedrske varnosti predstavljajo stalna vlaganja v posodobitev opreme in procesov elektrarne ter sistematično usposabljanje zaposlenih.

Novica

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta upravitelj prehrambnega obrata

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent splošnih zadev

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za januar 2024

Več