O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Začenja se iznos gorivnih elementov iz reaktorske posode, sledi odprava odstopanja

V Nuklearni elektrarni Krško so končane priprave na iznos gorivnih elementov iz reaktorske posode. V naslednjih dneh bo vseh 121 gorivnih elementov, ki tvorijo sredico reaktorja, prestavljenih v bazen za izrabljeno gorivo. Nato bodo v zadrževalnem hramu predvidoma konec tedna vzpostavljene razmere za natančne preglede manjšega cevovoda priključnega sistema reaktorja, za potrebne analize in zamenjavo.

V sodelovanju z domačimi in mednarodnimi inštitucijami ter podjetji je bila sprejeta konservativna odločitev, da zamenjamo dela cevovoda na obeh linijah sistema. Popravilo bo izvedlo podjetje Westinghouse, ki je originalni dobavitelj opreme. Njegova podpora bo domača industrija. Sodelovalo bo okvirno 100 izvajalcev del, ki bodo najprej opravili potrebna usposabljanja. Vsa dela bodo poleg Uprave RS za jedrsko varnost spremljale tudi pooblaščene organizacije. Potreben material (cevovodi in reducirni elementi), ki izpolnjuje zahtevane standarde za vgradnjo v primarni krog elektrarne, bo v NEK v naslednjih dneh.

Kot smo poročali pretekli teden, smo si v NEK zadali cilj, da vsa dela opravimo strokovno in kakovostno v približno mesecu dni. Ponovno priključitev elektrarne v omrežje načrtujemo v sredini novembra.

Obvestilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti podalo rezultate za leto 2023: Prispevek vseh sevalnih učinkov NEK na prebivalce v okolici stotisočkrat manjši od naravnega ozadja

Več
Novica

Vlada RS se je tokrat na 106. redni seji sestala v NEK

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta analitični knjigovodja II

Več