O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Začenja se iznos gorivnih elementov iz reaktorske posode, sledi odprava odstopanja

V Nuklearni elektrarni Krško so končane priprave na iznos gorivnih elementov iz reaktorske posode. V naslednjih dneh bo vseh 121 gorivnih elementov, ki tvorijo sredico reaktorja, prestavljenih v bazen za izrabljeno gorivo. Nato bodo v zadrževalnem hramu predvidoma konec tedna vzpostavljene razmere za natančne preglede manjšega cevovoda priključnega sistema reaktorja, za potrebne analize in zamenjavo.

V sodelovanju z domačimi in mednarodnimi inštitucijami ter podjetji je bila sprejeta konservativna odločitev, da zamenjamo dela cevovoda na obeh linijah sistema. Popravilo bo izvedlo podjetje Westinghouse, ki je originalni dobavitelj opreme. Njegova podpora bo domača industrija. Sodelovalo bo okvirno 100 izvajalcev del, ki bodo najprej opravili potrebna usposabljanja. Vsa dela bodo poleg Uprave RS za jedrsko varnost spremljale tudi pooblaščene organizacije. Potreben material (cevovodi in reducirni elementi), ki izpolnjuje zahtevane standarde za vgradnjo v primarni krog elektrarne, bo v NEK v naslednjih dneh.

Kot smo poročali pretekli teden, smo si v NEK zadali cilj, da vsa dela opravimo strokovno in kakovostno v približno mesecu dni. Ponovno priključitev elektrarne v omrežje načrtujemo v sredini novembra.

Novica

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta upravitelj prehrambnega obrata

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent splošnih zadev

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za januar 2024

Več