O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Začetek korektivnih del za odpravo odstopanja

Po prestavitvi vseh 121 gorivnih elementov iz reaktorske posode v bazen za izrabljeno gorivo, so bile v zadrževalnem hramu v NEK konec tedna vzpostavljene razmere za natančne preglede cevovoda priključnega sistema primarnega kroga in začetek korektivnih del – odstranitev dela obstoječih cevovodov in zamenjavo z novima.

Kot smo poročali, je bila v sodelovanju z domačimi in mednarodnimi institucijami sprejeta konservativna odločitev, da zamenjamo cevovoda na obeh linijah sistema. Sistem ima v skladu s prakso jedrske industrije dve redundantni liniji, kar pomeni, da je ena dovolj za zagotavljanje funkcionalnosti sistema.

Westinghouse, ki je originalni dobavitelj opreme, je ob podpori domače industrije po opravljenih analizah začel z aktivnostmi za odstranitev dela obstoječih cevovodov. Vzporedno pa za zamenjavo pripravljajo nova dela cevovodov. Za kakovostno pripravo predvsem specializiranih varilcev je bil za usposabljanje izdelan model, ki po velikosti in razporeditvi ustreza prostoru ob reaktorski posodi v zadrževalnem hramu, kjer bodo opravljali dela.

Novica

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta upravitelj prehrambnega obrata

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent splošnih zadev

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za januar 2024

Več