O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Zagotavljanje celovitosti goriva

Za Nuklearno elektrarno Krško je več kot 15 mesecev izjemno stabilnega obratovanja v 27. gorivnem ciklusu, v katerem posebno pozornost namenjamo jedrskemu gorivu. Po izkušnjah v remontu 2013, ko smo odkrili poškodbe gorivnih palic, smo za spremljanje stanja jedrskega goriva uvedli zelo stroge ukrepe, ki med drugim zajemajo povečano pogostost vzorčenja primarnega hladila in ukrepe za zmanjšanje kontaminacije primarnega hladila. Analize merjenih podatkov so ves čas potrjevale celovitost goriva, v februarju pa so pokazale na verjetnost njegove netesnosti. Trenutne vrednosti so še vedno daleč pod dopustnimi, a kažejo na sum poškodbe sprejemljivega obsega. Ocenjujemo namreč, da je poškodovana vsaj ena gorivna palica od več kot 28.000 gorivnih palic, ki so sestavni del 121 gorivnih elementov v reaktorski sredici. Elektrarna obratuje varno in s polno močjo, saj zaznano odstopanje ne pomeni dodatnega tveganja za okolje in nima nobenih vplivov na varnost obratovanja.

Dobro stanje jedrskega goriva skozi glavnino 27. gorivnega ciklusa je rezultat skrbno izvedenih preventivnih ukrepov med remontom 2013, ki je zajel celovito čiščenje celotnega primarnega kroga, pregled gorivnih elementov, mehansko ojačitev najbolj izpostavljenih gorivnih elementov na prečne tokove hladilnega medija in drugo. Hkrati smo po remontu 2013 v NEK v akcijskem načrtu za spremljanje stanja goriva še podrobneje opredelili pogostost vzorčenja in merila za ukrepanje ob odstopanjih. Ta so zelo rigorozna in predvidevajo zelo natančno spremljanje vseh okoliščin, ki bi lahko vplivale na celovitost goriva.

V zadnjih tednih ugotavljamo porast specifičnih aktivnosti nekaterih za odstopanje značilnih izotopov v primarnem hladilu, zato smo v skladu s postopki izvedli lastno kakor tudi neodvisno evalvacijo stanja celovitosti jedrskega goriva. Rezultati kažejo na vsaj en defekt gorivne palice. Naj ponovno pojasnimo, da je 121 gorivnih elementov, ki tvorijo reaktorsko sredico, sestavljenih iz 28.435 gorivnih palic. Gorivna palica je kovinska cevka premera okoli enega centimetra. Vanjo so zložene tabletke iz urana. Če taka palica ne tesni dobro, radioaktivne snovi uhajajo v vodo primarnega kroga. Prav z meritvami povišane koncentracije radioaktivnosti v čistilnem sistemu primarnega kroga lahko pravočasno zaznamo verjetnost pojava poškodbe.

NEK je po stabilnem obratovanju v preteklem letu praktično pred pričetkom rednega remonta, ki naj bi se začel aprila. Med remontom bo poleg številnih preventivnih aktivnosti in projektov tehnološke nadgradnje izvedena tudi modifikacija struktur reaktorja, s katero bo zagotovljena preusmeritev hladilnega toka primarne vode v reaktorski posodi, kar bo bistveno prispevalo k celovitosti in stabilnosti jedrskega goriva v prihodnje. Priprave na izvedbo te dolgoročne rešitve smo začeli takoj po zaključku preteklega remonta.

Elektrarna obratuje na polni moči, v okviru zahtev tehničnih specifikacij, ki zelo podrobno določajo omejitve obratovanja. Nastale razmere nimajo nobenih vplivov na varnost obratovanja in ne predstavljajo dodatnega tveganja za okolje. Poročanje je odraz naše varnostne kulture in zaveze, da zagotavljamo transparentnost našega delovanja.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več