O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Zamik ponovnega zagona NEK

Konec tedna smo v Nuklearni elektrarni Krško pričeli s postopki ponovnega zagona elektrarne po končanih remontnih delih ter z zaključnimi testiranji opreme in sistemov glede na zahteve obratovalnih dokumentov. Zaradi dodatnega obsega del na varnostni opremi, turbinskem ležaju in dodatnih testiranj na obnovljenem električnem generatorju je prišlo do zamika ponovnega zagona elektrarne. Čas ponovne priključitve elektrarne na omrežje je odvisen od časa, potrebnega za korekcijo stanja na turbinskem ležaju.

Namen remonta, ki se je začel v četrtek, 30. septembra, je bila menjava jedrskega goriva, preventivni pregledi opreme in zamenjava delov, preverjanje integritete materialov, nadzorna testiranja ter korektivni ukrepi glede na najdeno stanje.

Med remontom 2010 so bila opravljena načrtovana dela: preventivno vzdrževanje gradbenih struktur, strojne, elektro in merilno-regulacijske opreme ter nadzorna testiranja. V reaktorsko sredico je bilo vloženih 56 svežih gorivnih elementov. Izvedene so bile načrtovane modernizacije sistemov in opreme, ki zagotavljajo večjo varnost in stabilnost delovanja elektrarne, med njimi: zamenjava statorja glavnega električnega generatorja, navarjanje bimetalnih zvarov tlačnika, zamenjava električnega motorja reaktorske črpalke, zamenjava regulatorja moči grelnikov tlačnika, zamenjava sistema za čiščenje olja za mazanje turbine, zamenjava izolacijskih ventilov na sistemu za odvajanje zaostale toplote, zamenjava zbiralk 400-kilovoltnega sistema, rekonstrukcija seizmične instrumentacije, zamenjava kavlja polarnega dvigala.

Remont je bil zelo zahteven tako po obsegu del kot po vsebini. Pri opravljanju remontnih del je poleg zaposlenih v NEK sodelovalo okvirno 1500 zunanjih sodelavcev.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več