O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Zaustavitev NEK

Danes, v ponedeljek, 25. februarja 2013 ob 11.36 je bila NEK samodejno zaustavljena zaradi motnje v delovanju izolacijskega ventila na glavnem parovodu v sekundarnem delu elektrarne. Vsi sistemi so ob zaustavitvi delovali pravilno.Vplivov na okolje ali drugih negativnih vplivov ni bilo. Ekipe v elektrarni preverjajo natančen vzrok zaustavitve. O poteku potrebnih korakov in o ponovnem zagonu elektrarne bomo javnost obvestili.

Zanimivost

Podaljšanje obratovanja jedrskih elektrarn bi imelo pomnoževalni učinek za nizkoogljično električno energijo

Nizek ogljični odtis
Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za december 2021

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za november 2021

Več