O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Zaustavitev NEK

Danes, v sredo, 23. marca 2011, je ob 10.30 prišlo do samodejne zaustavitve Nuklearne elektrarne Krško. Po trenutno dostopnih podatkih je bil vzrok zaustavitve nenadni izklop 380 kV daljnovoda proti Zagrebu. V skladu z Načrtom zaščite in reševanja je bil razglašen nenormalni dogodek - stopnja 0. O dogodku so bili obveščeni pristojni organi v okolju. Elektrarna je v stanju varne zaustavitve in brez vplivov na okolje. Takoj, ko bodo znane vse podrobnosti, elektrarna načrtuje ponovni povratek na omrežje.

Zanimivost

Podaljšanje obratovanja jedrskih elektrarn bi imelo pomnoževalni učinek za nizkoogljično električno energijo

Nizek ogljični odtis
Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za december 2021

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za november 2021

Več