O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Objava prostih delovnih mest in razpis štipendij

Nuklearna elektrarna Krško objavlja prosta delovna mesta in razpisuje 8 kadrovskih štipendij.

Nuklearna elektrarna Krško objavlja in razpisuje:

1. prosta delovna mesta

INŽENIR ASISTENT PROIZVODNJE – več delavcev
INŽENIR ASISTENT VZDRŽEVANJA – več delavcev
INŽENIR ASISTENT INŽENIRINGA – več delavcev
INŽENIR ASISTENT KVALITETE IN OCENJEVANJA
JEDRSKE VARNOSTI – več delavcev

2. RAZPISUJE 8 KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

Pogoji:
pod 1.:
- univerzitetni diplomirani inženir tehnične oz. naravoslovne smeri,
- znanje angleškega jezika,
- delovno razmerje se sklene za določen čas, 12 mesecev, v katerem se bodo kandidati usposabljali za delo v procesu proizvodnje, vzdrževanju energetske opreme in inženirski podpori. Če kandidat uspešno konča usposabljanje, se z njim sklene pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

Pod 2.:
- študent drugega ali višjih letnikov univerzitetnega programa strojništva, elektrotehnike, fizike, kemije ali računalništva.

Kandidati za zaposlitev naj ponudbe s fotokopijo dokazil o izobrazbi, usposobljenosti in življenjepisom, kandidati za štipendije pa prošnje s potrdili o vpisu in opravljenih izpitih pošljejo do 23. 5. 2009 na naslov:
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, KRŠKO

Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2021

Več
Zanimivost

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Zanesljivost oskrbe
Več
Novica

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Več