O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Objava prostih delovnih mest in razpis štipendij

Nuklearna elektrarna Krško objavlja prosta delovna mesta in razpisuje 8 kadrovskih štipendij.

Nuklearna elektrarna Krško objavlja in razpisuje:

1. prosta delovna mesta INŽENIRJA ASISTENTA PROIZVODNJE
- 10 delavcev

2. RAZPISUJE 8 KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

Pogoji:
pod 1.:
- univerzitetni diplomirani inženir tehnične oz. naravoslovne smeri,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- delovno razmerje se sklene za določen čas, 12 mesecev, v katerem se bodo kandidati usposabljali za delo v procesu proizvodnje, vzdrževanju energetske opreme in inženirski podpori. Če kandidat uspešno konča usposabljanje, se z njem sklene pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

Pod 2.:
- študent drugega ali višjih letnikov univerzitetnega programa strojništva, elektrotehnike, fizike, kemije, gradbeništva ali računalništva.

Kandidati za zaposlitev naj ponudbe s fotokopijo dokazil o izobrazbi, usposobljenosti in življenjepisom, kandidati za štipendije pa prošnje s potrdili o vpisu in opravljenih izpitih pošljejo do 31.3.2008 na naslov:
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, KRŠKO

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več